O-STA

Vabilo Statističnega urada RS na predstavitev projekcij prebivalstva - z vabljenimi gosti: prof. dr. Janez Malačič, Ekonomska fakulteta, Dišan Kidrič, UMAR

Vljudno Vas vabimo na predstavitev projekcij prebivalstva za Slovenijo do leta 2060,

v četrtek, 8. oktobra 2009, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Iz današnje demografske slike Slovenije lahko s pomočjo izračunanih projekcij prebivalstva predvidevamo, kakšna bo najverjetneje podoba prebivalstva glede na starost in spol v naslednjih desetletjih. Mogoče poti demografskega razvoja Slovenije smo predstavili v posebni publikaciji Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008-2006. Trenutna aktualnost te teme pa poleg podatkov terja spremne komentarje in analize - zato bodo na posebni novinarski konferenci demografske trende in njihove posledice predstavili:

  • demografinja Nelka Vertot: tri variante projekcij prebivalstva
  • prof. dr. Janez Malačič, Ekonomska fakulteta: demografsko stanje in prihodnji razvoj
  • Dušan Kidrič, član delovne skupine za staranje prebivalstva pri Evropski komisiji: analiza javnofinančnih izdatkih kot posledica demografskih predvidevanj.

Veselimo se Vaše udeležbe.

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar

Odnosi z javnostmi

Statistični urad RS

Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana

www.stat.si

T.: 01 241 51 58