O-STA

Univerza v Novi Gorici: Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008

V soboto, 10. oktobra 2009 je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Ljubljanskem gradu podelil "Nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2008". Osnovni namen javnega razpisa je podelitev nagrad dijakom ali študentom, ki z izjemnimi šolskimi oziroma študijskimi dosežki prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju v Republiki Sloveniji ali v tujini, pod pogojem, da je izjemni dosežek mogoče šteti kot prispevek k trajnostnemu razvoju družbe na omenjenih področjih v Republiki Sloveniji.

Prejemnica omenjene nagrade je tudi Mojca Arsenijević, študentka doktorskega programa Znanosti o okolju na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici ter sodelavka Centra za sisteme in informacijske tehnologije Univerze v Novi Gorici, kjer pripravlja doktorat pod mentorstvom prof. dr. Marka Bohanca.

Nagrado je prejela za predstavitev svojega raziskovalnega dela z referatom, ki ga je predstavila na konferenci BEST Educational Network Think Tank VIII v Izmiru 2008. V predstavitvi z naslovom "Okoljska vzgoja in ekoturizem na primeru zavarovanih območij v Alpah" (ang. Environmental Education & Ecotourism, A case study of Protected Areas in the Alps)" je predstavila razvite večparametrske odločitvene modele, povezane s tematiko zavarovanih območij v Alpah.

Na istem razpisu je bila dodeljena nagrada tudi diplomantu Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici Dragu Paplerju, mag. gosp. inž., za dosežek "Trajnostni razvoj učinkov obnovljivih virov energije". Drago Papler je sedaj študent doktorskega študija na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, z Univerzo v Novi Gorici pa sodeluje kot zunanji sodelavec na magistrskem programu Gospodarski inženiring.

Andreja Leban

Stiki z javnostmi