O-STA

Ob strokovnem srečanju izvajalcev nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni, "skupaj varujemo zdravje", 25. 11. 2009

Ob osmi obletnici delovanja Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni (NPPPSŽB) je Inštitut za varovanje zdravja RS, Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI, organiziral strokovno srečanje z naslovom "Skupaj varujemo zdravje". Namen strokovnega srečanja je bilo povezovanje izvajalcev, partnerjev programa in drugih zainteresiranih ter predstavitev rezultatov, praktičnih izkušenj izvajalcev in uporabnikov, usmeritev, predlogov in vizije za nadaljnji razvoj na tem področju. Srečanja se je udeležilo okoli 150 strokovnjakov z zdravstvenega in drugih področij, ki so povezani s promocijo zdravja in preprečevanjem kroničnih nenalezljivih bolezni na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. V uvodnem delu so udeležence nagovorili predstavnica Minstrstva za zdravje, direktorica direktorata za javno zdravje, Mojca Gruntar Činč, Marija Seljak, direktorica Inštituta za varovanje zdravja, mag. Tomaž Čakš, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, Boris Kramberger, direktor področja za razvoj zdravstvenega zavarovanja na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje. Gostje so izpostavili prednosti, ki jih je CINDI Slovenija pridobil s prehodom pod okrilje Inštituta za varovanje zdravja RS. Poudarili so pomembnost osemletne prehojene poti Nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni v poslanstvu ohranjanja in krepitve zdravja, ki temelji na univerzalni dostopnosti vsem prebivalcem Slovenije.

OSEMLETNO DELOVANJE NACIONALNEGA PROGRAMA PRIMARNE PREVENTIVE SRČNOŽILNIH BOLEZNI (NPPPSŽB)

V Sloveniji od leta 2002 uspešno udejanjamo NPPPSŽB, sistematični program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni na nacionalni ravni. V okviru nacionalnega programa je bilo do sedaj opravljenih okoli 600.000 preventivnih pregledov, v katere so vključeni vsi moški med 35. in 65. letom ter ženske med 45. in 70. letom starosti. Ključni sestavni del NPPPSŽB je nacionalna mreža za izvajanje programov zdravstvene vzgoje in promocijo zdravja za odraslo populacijo, ki jo tvorijo zdravstvenovzgojni centri v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. V programe svetovanja za zdravje je bilo v osmih letih vključenih okoli 200.000 ljudi, pri katerih je bila ugotovljena prisotnost vedenjskih ali bioloških dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni. Številni ugledni tuji strokovnjaki s področja srčno-žilne preventive in preventivne kardiologije nam na tem področju sedaj tudi že odkrito priznavajo posebno mesto, saj imamo verjetno najbolj napreden, univerzalno dostopen program primarne preventive pri odraslem prebivalstvu v Evropi. Zaradi želje po zagotavljanju višje kakovosti izvajanja zdravstvenovzgojnih programov s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovni zdravstveni dejavnosti, smo na IVZ, Centru za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI pripravili predlog verifikacije specialnih znanj s tega področja.

KAKO NAPREJ NA PODROČJU KRONIČNIH NENALEZLJIVIH BOLEZNI? POTREBEN JE INTEGRIRAN IN CELOSTEN PRISTOP PREPREČEVANJA IN OSKRBE

Sklop je bil posvečen pomembnosti oblikovanja rešitev za učinkovit in celosten pristop k problematiki kroničnih bolezni. Predstavljen je bil razvojni program modela integriranega preprečevanja in celostne oskrbe kroničnih bolnikov odrasle populacije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki ga v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki razvijamo v Centru za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni CINDI na IVZ in je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje. Predstavitvi razvojnega programa

sta sledili predavanji, ki sta podrobneje izpostavili dve kronični bolezni - sladkorno bolezen in depresijo. Poudarjena je bila resnost problematike obeh bolezni v Slovenji in na kratko predstavljena predloga za oblikovanje celostne oskrbe, ki bosta prav tako del omenjenega razvojnega programa. Na koncu sklopa je bil s soglasjem udeležencev sprejet predlog Jožice Maučec Zakotnik, predstojnice Centra za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI, za uvedbo letnih interdisciplinarnih/medresornih

strokovnih srečanj Foruma za preprečevanje in obvladovanje KNB, v okviru katerega bi se obravnaval napredek in aktivnosti na področju spoprijemanja s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi.

PROGRAM SVIT - DRŽAVNI PROGRAM ZA ZGODNJE ODKRIVANJE PREDRAKAVIH SPREMEMB IN RAKA NA DEBELEM ČREVESU IN DANKI

Predstavljen je bil potek Programa Svit in dosedanji rezultati. Ker so izvajalci preventivnih zdravstvenih programov pomembni partnerji tudi v državnem programu za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, je bila pozornost usmerjena tudi na njihovo vlogo pri promociji in implementaciji Programa Svit, še posebej pri spodbujanju cilje populacije ter aktivne vloge pri informiranju in pomoči pacientom pri razumevanju postopkov in pripravi na preiskave v okviru programa.

Predstavljene so bile tudi praktične izkušnje zdravstvenovzgojnega centra pri promociji Programa Svit preko organizacije dogodkov na temo promocije zdravja, ki potekajo v širšem okolju in vključujejo različne programe preprečevanja kroničnih bolezni ter številne partnerje tudi izven zdravstvene stroke. Dragoceno za vse pa je bilo tudi pričevanje in osebne izkušnje pacientke iz Programa Svit - od začetka, do odkritja raka na debelem črevesu in danki ter operativnega zdravljenja. Njena želja je, da z lastnim zgledom motivira ljudi, da se začnejo zavedati problema te bolezni in se vključujejo v program. Poudarila je, da so za osebo v takšni situaciji izrednega pomena pomoč, opora in vzpodbuda s strani zdravstvenega osebja.

Zbornik prispevkov srečanja "Skupaj varujemo zdravje" je v elektronski obliki dostopen na spletni strani Centra za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI: www.cindi-slovenija.net

Sanja Vrbovšek, nacionalni promotor zdravja

Alenka Tančič, področje duševnega zdravja

Ajda Jelenc, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

Dodatne informacije in vprašanja:

Ajda Jelenc

ajda.jelenc@ivz-rs.si

Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI

T: 01/5477 360, 01/5477 371

www.cindi-slovenija.net