O-STA

Priznavanje prostovoljstva kot delovne izkušnje

Pri projektu Nefiks smo se pomena prostovoljstva zavedali že pred desetimi leti, zato smo v Nefiks, indeks neformalnega izobraževanja, med šest glavnih področij pridobivanja znanja vključili tudi prostovoljstvo.

Mladi s prostovoljnim delom ne pomagajo le drugim, temveč tudi razvijajo kompetence, ki jih ne premalo pridobijo skozi proces formalnega šolanja. Prav timsko delo, projektno delo, komunikacijske spretnosti, odgovorno delo na projektih in samoiniciativnost so namreč tiste lastnosti mladih, ki jih delodajalci želijo pri svojih bodočih sodelavcih, zato so mladi prostovoljci bolje opremljeni za vstop na trg delovne sile.

Tovrstno nabiranje znanj pa omogoča tudi osebnostno rast, sploh če je združeno s sistematičnim beleženjem, kot ga omogoča orodje Nefiks oziroma e-Nefiks. Orodje je namenjeno tako posameznikom kot tudi organizacijam, ki lahko svoje aktivnosti prav tako vpisujejo članom v neformalni indeks.

Vsega napisanega se morajo začeti zavedati ne le prostovoljci sami, temveč tudi delodajalci, ki vse bolj iščejo vrednote in znanja, ki jih jev najvbečji meri najti prav med prostovoljci. Ti si prav gotovo zaslužijo pravično vrednotenje svojega dela.

Ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva želi tako projekt Nefiks vzpodbuditi mlade in organizacije, da znanje, izkušnje in kompetence, pridobljene s prostovoljnim delom, zabeleži, delodajalce pa, da začno prepoznavati pomen znanj, pridobljenih na ta način.

Ekipa Nefiksa in portala Talentiran.si

Kontakt: tadeja@talentirana.si