O-STA

Predstavitev uspešnih spin-off podjetij Univerze v Trstu in Predstavitev start-up podjetja Univerze na Primorskem

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske je vzpostavil sodelovanje med ILO Industrial Liason Office Univerze v Trstu z namenom vzpodbujanja sodelovanja med pisarnama za transfer tehnologij in sodelovanja med spin-off in start-up podjetij obeh univerz.

UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske in ILO Industrial Liason Office Univerze v Trstu vzpodbujata prenos tehnologij in znanj v gospodarstvo, zaščito intelektualne lastnine in upravljanje s patenti. Poleg tega širita podjetniško kulturo, vzpodbujata nastanek novih na znanju temelječih podjetij in sodelovanje svojih univerz z gospodarstvom. Univerza na Primorskem in Univerza v Trstu skupaj že sodelujeta na področju izobraževanja, z vidika Goetenburške in Lizbonske strategije vidita priložnosti sodelovanja še na področju raziskav, podjetništva in možnosti za razvoj kariere za študente, raziskovalci in profesorji, varstva pravic intelektualne lastnosti, povečanja možnosti za čezmejno sodelovanje med spin off in star-up podjetij, prenos tehnologij ter izmenjavo najboljših praks.

ILO je sicer formalno organiziran kot služba upravnega organa Univerze v Trstu od maja 2008, vendar izvaja aktivnosti že od leta 2002. Takrat je Univerza v Trstu zaščitila prvi patent na področju sektorja raziskav. Danes ima ILO bogate izkušnje na področju zaščite intelektualne lastnine, upravljanja z licenčnimi pogodbami in patenti, organizacijo forumov za podjetja in je partner natečaja za najboljši poslovni načrt Start Cup na regionalnem oziroma nacionalnem nivoju v Italiji.

UIP je pisarna za transfer tehnologij Univerze na Primorskem in izvaja aktivnosti v skladu s Pravilnikom o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih organizacij, ki ga je univerza sprejela v letu 2008. Na področju vzpodbujanja nastanka novih, na znanju temelječih podjetij, UIP organizira letos že 4. natečaj za najboljši poslovni načrt Podjetna Primorska. Natečaj je bil nominiran za Evropsko nagrado za podjetništvo 2009.

Podjetja, ki so sprejela izziv vzpostavitve sodelovanja so:

· Podjetje Genelitik, zmagovalec natečaja Podjetna Primorska 2007/08, prvo start-up podjetje Univerze na Primorskem. Opravlja genetske teste, s katerimi ugotovi nagnjenost posameznika k določenim boleznim in priporoči akcijski plan, kako se tem boleznim izogniti.

· Dve spin-off podjetji Univerze v Trstu: 03 enterprise razvija programsko opremo za področje zdravstvenih storitev, ki povezujejo bolnišnico z območjem in njenimi prebivalci;

GENEFINITY se ukvarja z genetskimi raziskavami in z razvojem novih tehnologij za trajnostno energijo.

S predstavitvijo podjetij želimo odpreti dialog sodelovanja in omogočiti le tem prostor na nove trge, z možnostjo vključitve v podporno podjetniško in raziskovalno okolje v Sloveniji oz. v Italiji. Seznaniti jih želimo, kako pridobivati finančne vire preko Slovenskega podjetniškega sklada in tveganega kapitala oz. brezobrestnega kreditiranja italijanskih bank in nenazadnje preko razpisov za raziskave in razvoj.

Dodatne informacije:

www.upr.si

www2.units.it/~imprese/

Kontaktna oseba:

Elvira Luin, vodja projektov

05/6117950

elvira@uip.si