O-STA

Pogoji 43. avkcije trimesečnih in 10. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 43. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 10. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 27.11.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 43. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM043280202 je znašala 4.400.000.000 SIT oziroma 440.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.128.473 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 440.001 lot naročil v skupni vrednosti 4.400.010.000 SIT po enotni ceni 97,600. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 9,73%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 43. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.02.2002.

Razpisana emisija 10. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM010281102 je znašala 2.800.000.000 SIT oziroma 280.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 967.935 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 280.000 lotov naročil v skupni vrednosti 2.800.000.000 SIT po enotni ceni 89,828. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 11,20%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 10. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 28.11.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 24.12.2001, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 22.01.2002..