O-STA

Exxon Mobil Corporation in delniška družba XTO Energy Inc. sta objavila sporazum

IRVING, Teksas--(BUSINESS WIRE)- Podjetji ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM) in XTO Energy Inc. sta danes objavili prenos vseh delnic, ki je bil vrednoten na 41 milijard USD. Sporazum, ki je odvisen od potrditve delničarjev podjetja XTO in zakonske odobritve, bo okrepil položaj Exxon Mobila pri razvoju nekonvencionalnih virov zemeljskega plina in nafte.

Skladno s pogoji sporazuma, ki sta jih potrdila upravna odbora obeh podjetij, se je Exxon Mobil zavezal, da bo izdal 0,7098 skupnih delnic za vsako skupno delnico XTO, kar predstavlja 25-odstotno premijo za delničarje podjetja XTO. Transakcijska vrednost vključuje 10 milijard USD obstoječega dolga družbe XTO in temelji na končni ceni delnic ExxonMobila in XTO dne 11. decembra 2009.

"Zadovoljni smo, da sta ExxonMobil in XTO sklenila ta sporazum," je povedal Rex W. Tillerson, predsednik in glavni izvršni direktor korporacije ExxonMobil.

"XTO je vodilen proizvajalec nekonvencionalnega zemeljskega plina v ZDA z izrednimi razpoložljivimi viri, bogatim strokovnim znanjem in visoko usposobljenimi delavci. Prednosti podjetja XTO, skupaj z naprednimi operativnimi sposobnostmi ter sposobnostmi na področju raziskav in razvoja, globalnimi razsežnostmi in finančnimi zmožnostmi podjetja ExxonMobil, naj bi omogočale razvoj dodatnih zalog nekonvencionalnih virov nafte in plina, kar bo v korist potrošnikov tako v ZDA kot tudi po svetu."

Tillerson je povedal, da sporazum prinaša dobre novice za gospodarsko in energetsko varnost ZDA, saj bo povečal možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest in okrepil vlaganje v proizvodnjo lastnih ameriških virov zemeljskega plina s čistim izgorevanjem.

Razpoložljivi viri podjetja XTO ustrezajo količini 1,2 bilijona kubičnih metrov plina ter vključujejo plin iz skrilavca, plin iz tesnih formacij, metan iz ležišč premoga ter nafto iz skrilavca. Ti viri bodo dopolnjevali posestva podjetja ExxonMobil v ZDA, Kanadi, Nemčiji, na Poljskem, Madžarskem in v Argentini.

Po končanem prenosu nameravajo v ExxonMobilu ustanoviti novo podjetje za iskanje in izkoriščanje virov, ki bo nadziralo globalni razvoj in proizvodnjo nekonvencionalnih virov, kar bo omogočalo hiter razvoj tehnologij in obratovalnih praks z namenom povečanja proizvodnje in maksimiranja vrednosti virov. Novo podjetje se bo nahajalo v Forth Worthu, v Teksasu, in sicer v sedanjih pisarnah XTO.

Bob R. Simpson, predsednik in ustanovitelj XTO, je povedal, da je XTO v svojih 23-tih letih obratovanja razvil strokovno znanje in pridobil precejšnjo količino visokokakovostnih in raznolikih razpoložljivih virov v kotlinah za proizvodnjo goriv v ZDA.

" XTO je dokazano sposoben donosno in dosledno povečevati proizvodnjo in zaloge nekonvencionalnih virov," je še dodal Simpson. "Kot vodilna svetovna energetska družba bo ExxonMobil gradil na našem uspehu in pripomogel k novim priložnostim za razvoj virov zemeljskega plina in nafte v svetovnem merilu."

Tillerson je povedal, da je sporazum del stalne, disciplinirane ocene ustreznih investitorskih priložnosti z namenom, da bi ustvarili vrednost za delničarje ter pripomogli k zadovoljevanju dolgoročno naraščajoče potrebe po globalni energiji. Sporazum je v skladu s poslovnim modelom podjetja ExxonMobil, ki se osredotoča na trajnostno dolgoročno ustvarjanje vrednosti.

Zaključek transakcije pričakujejo v drugi četrtini leta 2010. V povezavi s transakcijo bodo predstavniki podjetja J.P. Morgan Securities Inc. nastopili kot finančni svetovalci za ExxonMobil, predstavniki podjetja Barclays Capital Inc. and Jefferies & Company Inc. pa kot finančni predstavniki za XTO.

Informacije o tiskovni konferenci za medije

ExxonMobil in XTO bosta v ponedeljek, 14. decembra 2009 ob 9h zjutraj po severnoameriškem vzhodnem času (ob 8h zjutraj po centralnem ameriškem času) pripravila tiskovno konferenco.

Telefonske številke za udeležence

Domači udeleženci:
866-719-0110
Mednarodni udeleženci:
719-325-2212
Geslo za potrditev:
8522824Informacije o tiskovni konferenci za analitike

ExxonMobil bo v ponedeljek, 14. decembra 2009 ob 11h po severnoameriškem vzhodnem času (ob 10h po centralnem času), vodil konferenčno sejo za analitike na temo transakcije (URL bo dosegljiv na www.exxonmobil.com).

Konferenčno gradivo, o katerem bomo razpravljali med konferenco, bo dosegljivo za pregled in prenos na naslovu exxonmobil.com z začetkom ob 10:45 po severnoameriškem vzhodnem času (9:45 po centralnem času).

Udeležba pri spletnem oddajanju zvočnih vsebin

Telefonske številke samo za poslušanje
Domači udeleženci:
877-208-2391
Mednarodni udeleženci:
816-581-1736
Geslo za potrditev:
4605791


Telefonske številke za ponovno predvajanje:

888-203-1112 ali 719-457-0820

Geslo za potrditev: 4605791

Ponovno predvajanje bo možno od 17h po severnoameriškem vzhodnem času (16:00 po centralnem času) in bo potekalo vse do 21. decembra do polnoči.

O ExxonMobil

ExxonMobil, največja mednarodna javna delniška družba za nafto in plin, uporablja tehnologijo in inovativnost pri zadovoljevanju naraščajočih svetovnih potreb po energiji. ExxonMobil je lastnik vodilnih zalog virov v panogi, je največji nosilec rafinerijske dejavnosti in prodajalec naftnih proizvodov, njegovo podjetje s področja kemične industrije pa je eno največjih na svetu. Za več informacij obiščite www.exxonmobil.com.

O XTO

XTO je domači proizvajalec nafte in zemeljskega plina, ki se ukvarja s pridobivanjem, izkoriščanje, in razvojem kvalitetnih, dolgoročnih posestev z nafto in zemeljskim plinom v ZDA. Posestva tega podjetja so zgoščena na območju Teksasa, Nove Mehike, Severne Dakote, Pensilvanije, Zahodne Virginije, Arkansasa, Oklahome, Kansasa, Wyominga, Kolorada, Utaha, Louisiane in Montane. Za več informacij obiščite www.xtoenergy.com.

Pomembne informacije za investitorje in delničarje

To obvestilo ne predstavlja ponudbe za prodajo ali zahteve po ponudbi za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev ali zahteve po kakršnem koli volilnem glasu ali odobritvi.

ExxonMobil bo pri Komisiji za vrednostne papirje (KVP) vložil izjavo o registaciji na obrazcu S-4, ki bo vključevala pooblastilo za uresničevanje glasovalnih pravic podjetja XTO, kar bo obenem tudi prospekt za podjetje ExxonMobil.

ExxonMobil in XTO nameravata pri KVP vložiti tudi druge dokumente, ki se bodo nanašali na predlagan sporazum. Dokončno pooblastilo o uresničevanju glasovalnih pravic /prospekt bo poslan delničarjem podjetja XTO.

INVESTITORJE IN IMETNIKE VREDNOSTNIH PAPIRJEV PODJETJA XTO NAPROŠAMO, DA PREVIDNO IN V CELOTI PREBEREJO POOBLASTILO O URESNIČEVANJU GLASOVALNIH PRAVIC / PROSPEKT IN DRUGE DOKUMENTE, KI BODO VLOŽENI PRI KVP TAKOJ, KO BODO DOSTOPNI, SAJ BODO VSEBOVALI POMEMBNE INFORMACIJE O PREDLAGANI TRANSAKCIJI. Investitorji in delničarji bodo lahko, potem ko bodo ti dokumenti vloženi pri KVP, na spletni strani KVP http://www.sec.gov dostopali do brezplačnih izvodov pooblastila o uresničevanju glasovalnih pravic / prospekta in ostalih dokumentov, ki bodo vsebovali pomembne informacije o podjetjih ExxonMobil in XTO. Izvodi dokumentov, ki bodo vloženi pri KVP s strani ExxonMobila bodo brezplačno dosegljivi na spletni strani podjetja ExxonMobil na naslovu www.exxonmobil.com pod zavihkom "investors" ("investitorji") in nato pod zavihkom "SEC Filings" ("KVP vloge"), ali na telefonski liniji Oddelka za odnose z investitorji: 972-444-1156. Izvodi dokumentov, ki bodo vloženi pri KVP s strani XTO bodo brezplačno dosegljivi na internetni strani podjetja XTO na naslovu www.xtoenergy.com pod zavihkom "Investor Relations" ("Odnosi z investitorji") in nato pod zavihkom "SEC Filings" ("KVP vloge"), ali na telefonski liniji Oddelka za odnose z investitorji podjetja XTO: 817-870-2800.

ExxonMobil, XTO, njuni posamezni direktorji ter nekateri izvršilni funkcionarji so lahko obravnavani kot udeleženci pri pridobivanju pooblastil delničarjev XTO v zvezi s predlagano transakcijo.

Informacije o direktorjih in izvršilnih funkcionarjih podjetja XTO so navedene v pooblastilu o uresničevanju glasovalnih pravic za letno srečanje delničarjev leta 2009, ki je bilo 17. aprila, 2009 vloženo pri KVP. Informacije o direktorjih in izvršilnih funkcionarjih podjetja ExxonMobil so navedene v pooblastilu o uresničevanju glasovalnih pravic za letno srečanje delničarjev leta 2009, ki je bilo 13. aprila, 2009 vloženo pri KVP. Druge informacije o udeležencih pri pridobivanju pooblastil in opis njihovih posrednih in neposrednih deležev, v vrednostih papirjih ali drugače, bodo vključene v pooblastilo o uresničevanju glasovalnih pravic / prospekt in druga ustrezna gradiva, ki bodo zabeležena pri KVP, takoj, ko bodo ta postala dosegljiva.

Opozorilna izjava, ki zajema trditve, ki se nanašajo na prihodnost

Trditve v tem dokumentu, ki se nanašajo na načrte, predvidevanja, dogodke ali okoliščine v prihodnosti so trditve, ki se nanašajo na prihodnost. Dejanski rezultati bi bili lahko bistveno drugačni zaradi množice tveganj in negotovosti, vključno s: časovno razporeditvijo glede izpeljave predlaganega sporazuma; tveganjem, da kateri od pogojev za dokončanje predlaganega sporazuma ne bi bil izpolnjen; tveganjem, da predpisana odobritev, ki je mogoče potrebna za predlagan sporazum, ne bi bila pridobljena, ali pa bi bila pridobljena pod pogoji, ki ne bi bili predvideni; sposobnostmi podjetja ExxonMobil, da doseže sinergije in ustvarjanje vrednosti, kot je bilo predvideno v sporazumu; sposobnostjo podjetja ExxonMobil, da takoj in učinkovito poveže XTO podjetja; ter odklonom upravljalnega časa pri tematikah, povezanih s sporazumom. Drugi dejavniki, ki bi lahko bistveno vplivali na dejanske rezultate podjetij ExxonMobil in XTO, vključno z načrti projektov, stroški, časovno razporeditvijo in zmogljivostmi; investicijskimi izdatki in izdatki raziskovanja; vrednosti nakupov delnic, vključujejo: spremembe v dolgoročnih cenah nafte ali plina oziroma druge tržne in gospodarske okoliščine, ki bi vplivale na naftno in plinsko industrijo; dokončanje projektov obnove v skladu z načrti; nepredvidene tehnične težave; politične dogodke ali nemire; delovanje rezervoarja; izide trgovskih pogajanj; vojne in teroristična dejanja ali sabotaže; spremembe v tehničnih ali obratovalnih pogojih; in drugi dejavniki, ki smo jih obravnavali pod naslovom "Dejavniki, ki vplivajo na rezultate v prihodnosti" ("Factors Affecting Future Results"), ki je dosegljiv na spletni strani podjetja ExxonMobil pod poglavjem "vlagatelji" ("investors"), pod točko 1A obrazca 10-K podjetja ExxonMobil iz leta 2008 in pod točko 1A obrazca 10-K podjetja XTO iz leta 2008. Nobenega jamstva ni, da se bo pokazal ali pojavil kateri koli od dogodkov, ki jih predvidevajo trditve, ki se nanašajo na prihodnost. Če pa se takšni dogodki pojavijo, ni nobenega jamstva, kakšen vpliv bodo imeli na rezultate delovanja ali finančno stanje podjetij ExxonMobil ali XTO. Niti ExxonMobil niti XTO nista odgovorna za posodabljanje teh izjav od katerega koli nadaljnjega dneva dalje. Sklicevanje na količine nafte ali zemeljskega plina lahko vključuje zneske, za katere podjetje ExxonMobil ali XTO verjame, da bodo maksimalno proizvedeni, vendar pa še niso bili označeni kot "dokazane zaloge" v okviru definicij KVP.

Kontakt

ExxonMobil

Odnosi z mediji, 972-444-1107

Vir: podjetje ExxonMobil

Oglejte si to sporočilo na spletnem naslovu:

http://www.businesswire.com/news/home/20091214005563/en