O-STA

Pogoji decembrsih enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

POGOJE AVKCIJ ENOMESEČNIH MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki bodo v mesecu DECEMBRU 2001


V decembru 2001 bo Ministrstvo za finance izvedlo štiri avkcije enomesečnih zakladnih menic in sicer 05.12.2001, 12.12.2001, 19.12.2001 in izjemoma 27.12.2001 (namesto 24.12.2001, kot je bilo predvideno v koledarju).

Razpisane emisije 31., 32., 33. in 34. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM031040102, RSEZM032100102, RSEZM033170102 in RSEZM034240102 bodo znašale 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo en delovni dan po uspešno izvedeni avkciji.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka d.d. (01 471 82 12), Bank Austria Creditanstalt d.d. (01 587 64 30), Banka Koper d.d. (05 666 14 79), Banka VIPA d.d. (05 338 53 00), Dolenjska borzno posredniška družba d.o.o. (07 371 82 21), Factor banka d.d. (01 473 76 13), Gorenjska banka d.d. (04 208 42 94), Mariborska borzno posredniška hiša d.o.o. (02 229 20 81), Nova Ljubljanska banka d.d. (01 476 27 55), Perspektiva d.d. (01 568 82 25), PFC Interfin d.o.o. (05 663 31 00), Poteza d.d. (01 307 07 02), Publikum d.d. (01 433 33 31) in SKB banka d.d. (01 471 50 61).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si.