O-STA

Novo v e - Nefiksu - priporočilo delodajalca

"Izkoristi svoj socialni kapital - uporabi priporočilo delodajalca!"

Že dolgo vemo, da je diploma šele začetna vstopnica na trg dela. Če posameznik nima vez in poznanstev, samo z diplomo zelo težko dobi zaposlitev - tudi zato, ker fakultete pogosto ne nudijo pravih kompetenc in znanj, ki jih dandanes delodajalci pričakujejo od svojih bodočih sodelavcev.

Nefiks - pripomoček za beleženje neformalnih znanj, pridobljenih preko študentskega dela, dela na odgovornih projektih, prostovoljstva, tečajev omogoča mladim, da prikažejo delodajalcem in vsem ostalim tista znanja, ki so jih pridobili izven šole oz. fakultete.

Beleženje posamezniku omogoča, da si sproti gradi življenjepis v evropsko priznani obliki Europass. Preko beleženja tudi sam ozavesti svoja znanja, ki jih kasneje zna tudi predstaviti in vnovčiti. Ker je aplikacija e-nefiks zelo popluarna za beleženje znanj, pridobljenih s študentskim in prostovoljnim delom, so se sodelavci Nefiksa odločili, da aplikacijo v okviru projekta Omrezen.si - razvoj socialnega kapitala mladih nadgradijo z obrazcem Priporočilo delodajalca. Slednje bo služilo kot nadomestilo starim referenčnim pismom - s posameznikovim vpisom v Nefiks bo delodajalec poleg zahtevka za potrditev dobil tudi zahtevek za priporočilo.

S tem pri Nefiksu želijo doseči več stvari, med njimi zavedanje posameznikov o tem, da je ob zaključku dela pametno misliti na prihodnost in prositi za priporočilo. Predvsem je pomembno, da se začne vzpostavljati kultura beleženja teh stvari - tudi zaradi ozaveščanja delodajalcev o tem, kako pomembna so neformalno pridobljena znanja. Nefiks je za uporabno povsem enostaven, brezplačno pa je vsem - mladim in delodajalcem dostopen na: http://enefiks.talentiran.si.

Za več informacij so na voljo naslednji kontakti: Alenka Blazinšek, alenka@talentirana.si ali 01 427 71 40 (vodja projekta Nefiks) in Tadeja Ozebek, tadeja@talentirana.si ali 041 919 421 (zadolžena za odnose z javnostjo na portalu www.talentiran.si).