O-STA

Sedma generacija tujih študentov na Fakulteti za management Koper

Koper, 23. februarja 2010 - Na Fakulteti za management Koper je bil včeraj uradni sprejem sedme generacije tujih študentov, ki na fakulteto prihajajo prek programov za izmenjavo študentov Erasmus in CEEPUS. Tako je danes na fakulteti v poletnem semestru začelo študirati 43 tujih študentov iz enajstih evropskih držav.

Tuje študente, ki tokrat prihajajo iz Finske, Turčije, Škotske, Makedonije, Španije, Bolgarije, Poljske, Francije, Madžarske, Slovaške in Češke, je najprej pozdravila dekanja fakultete, izr. prof. dr. Anita Trnavčevič. Sledila je kratka predstavitev študija na UP FM, ki sta jo predstavili mednarodni koordinatorki, Marijana Pregarac in Mateja Flak. Splošne informacije o univerzi in o študentskih organizacijah, ki jim popestrijo bivanje v Kopru, so pridobili na srečanju, ki se je nadaljevalo na Univerzi na Primorskem. Tam so lahko vzpostavili stik tudi s študenti, ki prihajajo na izmenjavo na drugih članicah univerze.

Tuji študenti imajo na voljo 10 dodiplomskih in 4 podiplomske predmete v angleščini, pri katerih se jim lahko pridružijo tudi domači študenti. Največ zanimanja je za predmeta na dodiplomski stopnji Consumer Behavior in Project Management. Vsi študijski programi so mednarodno primerljivi s sorodnimi študijskimi programi priznanih evropskih univerz.

Fakulteta za management vsako leto gosti približno 60 študentov prek programov za izmenjavo študentov Erasmus in CEEPUS, poleti pa organizira že tradicionalno mednarodno poletno šolo Faculty of Management Koper International Summer School, ki se je udeleži okoli 40 študentov in več kot 10 visokošolskih učiteljev.

Poleg tega na fakulteti v rednih programih trenutno študira 18 tujih študentov, od tega 13 na dodiplomski in 5 na podiplomski ravni. Skupno se tako v enem študijskem letu izobražuje okolil 100 tujih študentov.

Fakulteta za management Koper podpira tudi izmenjavo domačih študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev. V letošnjem letu znanje zunaj meja Slovenije nabira 19 domačih študentov, 11 učiteljev in en zaposlen v strokovnih službah. S tujimi visokošolskimi inštitucijami ima podpisanih več kot 60 mednarodnih pogodb po celi Evropi, letno organizira mednarodno znanstveno konferenco MIC-Management International Conference, sodeluje pri številnih mednarodnih projektih ter izdaja mednarodni znanstveni reviji v angleščini in slovenščini.

UP Fakulteta za management Koper

Za podrobnejše informacije smo vam na razpolago

Dejan Šraml

Odnosi z javnostmi/PR Consultant

Univerza na Primorskem/University of Primorska

Fakulteta za management Koper/Faculty of Management Koper

Cankarjeva 5, p.p. 345, SI-6104 Koper, Slovenia

Tel.: 00386 (0)5 610 20 26

Fax: 00386 (0)5 610 20 15

E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si

URL: www.fm-kp.si