O-STA

Novinarska konferenca Statističnega urada RS v ponedeljek, 1. marca 2010, ob 10.30

vljudno Vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo

v ponedeljek, 1. marca 2010, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Po prvi oceni Eurostata se je bruto domači proizvod (BDP), kazalnik gospodarske rasti, v 4. četrtletju 2009 v primerjavi s 4. četrtletjem 2008 v celotni Evropski uniji zmanjšal za 2,3 %, v območju z evrom pa za 2,1 %. Vendar pa je bil večji kot v 3. četrtletju 2009 BDP v EU-27 in v območju z evrom v 4. četrtletju 2009 - za 0,1 % (oceni sta prilagojeni vplivu sezone in številu delovnih dni).

Gospodarska rast v Sloveniji se je v 3. četrtletju 2009, če upoštevamo vpliv sezone in števila delovnih dni, glede na predhodno četrtletje povečala za 1,0 %, hkrati pa je bila za 8,5 % nižja kot v 3. četrtletju 2008. Kolikšen pa je bil bruto domači proizvod v 4. četrtletju in celotnem letu 2009, bo pojasnila mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune.

Nasvidenje v ponedeljek!

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar

Odnosi z javnostmi

Statistični urad RS

Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana

www.stat.si

T.: 01 241 51 58