O-STA

Tudi prihodnjih pet let bo Pošto Slovenije vodil Aleš Hauc, namestnik bo mag. Igor Marinič

Nadzorni svet podelil novi mandat generalnemu direktorju in njegovemu namestniku

MARIBOR, 10. marec 2010 - Nadzorni svet Pošte Slovenije je na današnji seji podelil novi petletni mandat generalnemu direktorju Pošte Slovenije Alešu Haucu, prav tako pa je za enako obdobje imenoval namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Igorja Mariniča. Poslovodstvo Pošte Slovenije tako ostaja nespremenjeno skupaj s članom poslovodstva Vinkom Filipičem, ki mu mandat poteče marca 2012.

Nadzorniki so se na današnji seji seznanili s poročilom kadrovske komisije nadzornega sveta in na temelju priloženih programov dela s prijavljenimi kandidati za delovni mesti generalnega direktorja in njegovega namestnika opravili vsebinske pogovore. Na razpis je prispelo pet vlog za generalnega direktorja (kasneje sta bili dve vlogi umaknjeni) ter osem vlog za namestnika generalnega direktorja. Po opravljenih pogovorih je nadzorni svet soglasno odločil, da tako sedanjemu generalnemu direktorju Pošte Slovenije Alešu Haucu kot tudi njegovemu namestniku mag. Igorju Mariniču podeli novi petletni mandat vodenja družbe.

Generalni direktor bo novi mandat nastopil 1. junija letos, namestnik generalnega direktorja pa 11. avgusta letos.