O-STA

Odziv poslovodstva Pošte Slovenije na anonimna pisma zaradi katerih trpi ugled podjetja v javnosti

V zadnjem času se v nekaterih slovenskih medijih pojavljajo informacije, ki so v veliki meri negativne glede poslovanja Pošte Slovenije, poslovodstva in nadzornega sveta družbe ter zaposlenih, po našem mnenju pa v veliki večini izvirajo iz anonimnih pisem, ki jih prejemajo nekateri slovenski mediji in državne ustanove. Na podlagi vprašanj novinarjev, ki jih ti pošiljajo v našo službo za odnose z javnostmi v zadnjem obdobju, menimo, da je večina informacij, ki jih prejemajo ti mediji in ustanove, posledica v veliki meri notornih neresnic iz anonimnih pisem, katerih avtorji imajo namen diskreditirati Pošto Slovenije in njene zaposlene, celotno poslovodstvo, člane nadzornega sveta družbe, posamezne vodilne delavce družbe in nenazadnje tudi generalnega direktorja Pošte Slovenije.

Poslovodstvo Pošte Slovenije ostro zavrača navedene oblike komuniciranja in bo vztrajalo pri nadaljevanju profesionalnega, korektnega in zakonitega poslovanja družbe v prihodnosti. Pošta Slovenije niti ne želi ugibati, kdo za tovrstnim početjem stoji, niti se s tem ukvarjati, saj ima veliko pomembnejše naloge in obveznosti. Sprožila pa bo vse ustrezne ukrepe in postopke, s katerimi bo zavarovala svoje dobro ime, ime svojih zaposlenih in poslovodstva.

Pošta Slovenije je gospodarska družba zasebnega prava, ki je v celotni državni lasti in za svojo dejavnost, to je izvajanje univerzalne poštne storitve, iz proračuna Republike Slovenije že vsa leta mandata te uprave ni dobila niti centa proračunskih sredstev, niti državne pomoči. Družba ustvarja svoje prihodke na trgu in od 1. januarja 2011 bo izgubila še zadnji monopol, to je prenos pisemskih pošiljk do 50 gramov, kar pomeni, da bo pričela poslovati na trgu poštnih storitev v razmerah popolne konkurence.

Pošta Slovenije je ena najuspešnejših družb v državni lasti. V zadnjih petih letih so poslovodstvo in zaposleni v Pošti Slovenije s svojim strokovnim in prizadevnim delom Pošto popeljali med eno najboljših poštnih operaterjev v evropskem prostoru - sodeč po relativnih kazalnikih uspešnosti poslovanja. Država kot edini lastnik v mandatu te uprave nikoli ni imela težav s Pošto Slovenije. V razmerah gospodarske krize v državi Pošta Slovenije, tako kot že ves mandat te uprave, posluje s solidnim dobičkom. Samo v lanskem, za Slovenijo kriznem letu, je okrog 6.700 zaposlenih v Pošti Slovenije ustvarilo za 230 milijonov EUR prihodkov od prodaje in nekaj manj kot 19 milijonov EUR čistega dobička. Pošta Slovenije širi in modernizira svoje poslovanje in si prizadeva zagotavljati kakovostne storitve širokemu krogu svojih uporabnikov, državi kot edinemu lastniku pa je v lanskem letu v proračun vplačala nekaj manj kot 74 milijonov EUR vseh davkov.

Z navajanjem neresnic iz anonimnih pisem v nekaterih slovenskih medijih je bila vsem nam povzročena velika škoda, trpi poslovni ugled Pošte Slovenije, njenih zaposlenih, članov nadzornega sveta in poslovodstva. Trpijo tudi odnosi Pošte Slovenije z zunanjimi deležniki. V javnosti se ustvarja negativna podoba o Pošti Slovenije in o nas zaposlenih, čeprav v resnici temu ni tako.

Poslovodstvo Pošte Slovenije d.o.o.

Aleš Hauc, generalni direktor

mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja

Vinko Filipič, član poslovodstva

DODATNE INFORMACIJE:

Jasmina Roškar, telefon: 02 449 2185, e-pošta: jasmina.roskar@posta.si

Megi Jarc, telefon: 02 449 2119, e-pošta: megi.jarc@posta.si

Zoran Ličen, telefon: 02 449 2121, e-pošta: zoran.licen@posta.si