O-STA

Pošta Slovenije "Zeleni logist 2010

Maribor, 24. september 2010 - Družba Planet GV je Pošto Slovenije razglasila za "Zelenega logista leta 2010". Pošta Slovenije se zaveda pomena varovanja okolja in družbene odgovornosti do okolja v katerem deluje, zato je že pred časom začela z uvajanjem tehnologij, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja. V strateškem razvojnem načrtu tako daje posebno pozornost ekološki sprejemljivosti voznega parka in drugih tehnologij, hkrati pa s tem spodbuja tudi nastajanje novih delovnih mest v tako imenovani zeleni panogi.

Da je prav Pošta Slovenije "Zeleni logist leta 2010" je odločila strokovna komisija, v kateri so bili doc. dr. Klavdij Logožar z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Marko Cedilnik, direktor sektorja logistike v Poslovni skupini Mercator in Franci Pušenjak, svetovalec s področja logistike in nabave v podjetju LOMA Consulting. Omenjeno priznanje je bilo tokrat podeljeno drugič, Pošta Slovenije pa ga je prejela na letošnji, že deveti konferenci Poslovna logistika.

Pošta Slovenije vodi aktivno politiko uvajanja ekološko sprejemljivih tehnologij na vseh področjih poslovanja od transporta, izgradnje zgradb, ogrevanja, prodaje storitev in voznega parka. Ker se z voznim parkom, ki vključuje 993 avtomobilov in približno 1400 dvokoles, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanje, uvršča med podjetja z velikim vplivom na obremenjevanje okolja, je v skladu s Kyotskim protokolom že začela z ukrepi za zmanjšanje okoljske obremenitve.

Pošta Slovenije tako že sodeluje v Greenhouse Gas Reduction Programme - A Challenge for Europe and Public Postal Operators, ki ga vodi Post Europe in s katerim aktivno deluje na področju zniževanja toplogrednih plinov. Ker evropske poštne uprave na leto proizvedejo od 8 do 11 milijonov ton ogljikovega dioksida, je cilj ekološko ozaveščenih evropskih pošt to številko do leta 2013 znižati za vsaj 10 odstotkov.

Tako je bila Pošta Slovenije med prvimi, ki je v svoj vozni park začela uvajati tovorna vozila z motorji EURO 5, ki izpolnjujejo najvišje ekološke standarde. Zaradi tega je družba vzpostavila tudi lastno točilno mesto za aditiv AdBlue, ki omogoča bistveno znižanje škodljivih emisij v okolje, hkrati pa v zadnjih letih zamenjuje dvokolesa z dvotaktnim motorjem z dvokolesi s štiritaktnim motorjem oziroma EURO 2 in EURO 3 motorji.

Pošta Slovenije
Služba za odnose z javnostmi