O-STA

Rezultati 31. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 31. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 05.12.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 31. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM031040102 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 956 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 501 lot naročil v skupni vrednosti 5.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,400. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,49%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,448 in 99,370 (obrestna mera od 6,89% do 7,87% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 31. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 04.01.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 12.12.2001. Razpisana emisija 32. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM032100102 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 13.12.2001.