O-STA

Ponovno imenovanje dokaz zaupanja dobrega vodenja družbe

Novinarska konferenca ob ponovnem imenovanju generalnega direktorja in namestnika

MARIBOR, 12. marec 2010 - Kot je znano, je nadzorni svet Pošte Slovenije na sredini seji podelil novi petletni mandat generalnemu direktorju Pošte Slovenije Alešu Haucu, prav tako pa je za enako obdobje imenoval namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Igorja Mariniča. Predsednik nadzornega sveta Drago Bahun je na današnji novinarski konferenci predstavil soglasno odločitev nadzornikov o ponovnem imenovanju, izjavi z vizijo razvoja Pošte Slovenije v prihodnje pa sta podala tudi stari - novi generalni direktor Aleš Hauc in namestnik generalnega direktorja mag. Igor Marinič.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Drago Bahun, so se člani nadzornega sveta na podlagi razvojne vizije in programa dela v prihodnjem obdobju ter upoštevajoč dosedanje dobro vodenje in uspešne poslovne rezultate Pošte Slovenije, ki navkljub krizi posluje stabilno in dobičkonosno, soglasno odločili, da je najprimernejši kandidat za generalnega direktorja Aleš Hauc, za njegovega namestnika pa mag. Igor Marinič. " Zato smo oba imenovali tudi za prihodnje petletno mandatno obdobje. Vsi člani poslovodstva uživajo zaupanje nadzornega sveta in prepričan sem, da bomo v skladu s sodobnimi načeli korporativnega upravljanja tudi v prihodnje skupaj uspešno kreirali prihodnost Pošte Slovenije."

"Ponovno imenovanje na mesto generalnega direktorja razumem kot posebno priznanje za moje sodelavce in zame ter se za izkazano zaupanje zahvaljujem članom nadzornega sveta. Vodenje Pošte Slovenije je tako čast kot tudi poseben izziv, zato bom to zaupanje, seveda skupaj z obema članoma poslovodstva, upravičil. Pred nami je popolno odprtje trga poštnih storitev, hkrati pa bomo tudi v prihodnje krepili naš položaj na področjih, kjer smo že najboljši in osvajali nove trge ter še intenzivneje vlagali v razvoj novih storitev. Pošta Slovenije je solidna družba z odličnimi sodelavci ter posluje stabilno in uspešno in je navkljub gospodarski krizi leto 2009 po nerevidiranih podatkih zaključila z več kot 18 milijoni evrov čistega dobička, zato ne dvomim, da bomo uspešni tudi naslednjih pet let," pa je po potrditvi novega mandata dejal stari - novi generalni direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc.

"Pošta Slovenije je odlična družba in eno največjih podjetij v državni lasti, ki zadovoljuje tako poslovna kot tudi širša družbena pričakovanja okolja v katerem deluje. Že v preteklosti smo dokazali, da odlično usposobljeni zaposleni, skupaj z managerskim zborom in poslovodstvom ob pravi usmeritvi in motiviranosti, lahko ustvarimo zelo dobre rezultate. Vesel in ponosen sem, da bom kot namestnik generalnega direktorja še naprej del tega odličnega tima," je izjavil namestnik generalnega direktorja mag. Igor Marinič.

Pošta Slovenije je namreč po nerevidiranih podatkih v letu 2009 dosegla pozitivni poslovni izid v višini 23 milijonov evrov, kar je posledica intenzivnih prizadevanj za ohranitev in širitev tržnega deleža in posledica nadzora nad stroški poslovanja. Čisti dobiček v letu 2009 je po nerevidiranih podatkih dosegel 18,8 milijona evrov in je kljub kriznemu obdobju enak kot je bil v letu 2008.

Pošta Slovenije je lani opravila 1,127 milijarde storitev, kar je sicer za 7 % manj v primerjavi z letom 2008, a 3 % nad načrtovanim obsegom za leto 2009. Tudi lani so največji delež v strukturi storitev, kar 91,3 %, predstavljale poštne storitve (rezervirane, univerzalna in druge poštne storitve), sledijo ostale storitve s 5 % in denarne storitve s 3,7 %. V strukturi poštnih storitev pa je univerzalna poštna storitev upadla za 8 %, medtem ko se je obseg drugih poštnih storitev zmanjšal za 7 %, obseg rezerviranih poštnih storitev je manjši za 5 %, najmanjši padec poštnih storitev pa je zabeležen tako pri naslovljeni in delno naslovljeni direktni pošti, kot pri nenaslovljeni direktni pošti.

Tudi v letošnjem letu Pošta Slovenije deluje v obdobju gospodarske negotovosti, vendar kljub temu ostaja zavezana strateškim razvojnim usmeritvam. V prihajajočih mesecih bo Pošta Slovenije tako še stopnjevala intenzivnost priprav na popolno odprtje trga poštnih storitev, ki bo nastopilo v začetku prihodnje leta, hkrati pa družba nadaljuje razvoj novih storitev z višjo dodano vrednostjo. Kot je znano je Pošta Slovenije že aktivno stopila na trg jutranje dostave časopisov in prevzela distribucijo dnevnika Žurnal24, v prihodnjem petletnem obdobju pa bo dodatne prihodke ustvarjala tudi z razvojem poslovnih paketov in logistike zdravil ter živil, direktne pošte, trženjem informacijskih storitev in razvojem dodatnih storitev na poštnih okencih, še zlasti v luči razvoja ponudbe celovitih finančnih rešitev, medtem ko bo v luči ekološke in družbene odgovornosti nadaljevala z racionalizacijo poštnega logističnega omrežja in posodobitvijo ekološko sprejemljivega voznega parka. V skladu s strateškim razvojnim programom in programom dela poslovodstva, bo tudi v novem mandatnem obdobju iskala priložnosti za doseganjem sinergijskih učinkov in širitve poslovanja na domačem in tujih trgih in krepila koncept ponudnika celovitih logističnih rešitev. Za investicije je v tem letu namenjenih približno 18 milijonov evrov, od tega je največ sredstev namenjenih za transportna sredstva in informatiko. Poslovni načrt za letošnje leto predvideva 231,3 milijona evrov prihodkov in poslovni izid iz poslovanja v višini 17,2 milijona evrov ter čisti dobiček po obdavčitvi v višini 13,6 milijona evrov.

Sicer pa bo generalni direktor novi mandat nastopil 1. junija letos, namestnik generalnega direktorja pa 11. avgusta letos. Članu poslovodstva Vinku Filipiču mandat poteče 26. marca 2012.

Foto: (iz leve proti desni) član poslovodstva Vinko Filipič, namestnik generalnega direktorja mag. Igor Marinič, generalni direktor Aleš Hauc ter predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Drago Bahun

DODATNE INFORMACIJE:

Jasmina Roškar, telefon: 02 449 2185, e-pošta: jasmina.roskar@posta.si

Megi Jarc, telefon: 02 449 2119, e-pošta: megi.jarc@posta.si

Zoran Ličen, telefon: 02 449 2121, e-pošta: zoran.licen@posta.si