O-STA

Okrogla miza Razvoj finančne krize in vpliv na poslovanje podjetij

Koper, 17. marca 2010 - Včerajšnja okrogla miza z naslovom Razvoj finančne krize in vpliv na poslovanje podjetij, ki jo je organizirala Fakulteta za management Koper, je privabila precejšnje število poslušalcev.

Navzoče je najprej pozdravila dekanja fakultete izr. prof. dr. Anita Trnavčevič. Povedala je, da ima okrogla miza s tako pomembno in aktualno temo, kot je finančna oziroma gospodarska kriza, pomembno težo tudi zato, ker poteka v Tednu Univerze na Primorskem in ker je to eden od dogodkov, ki jih bo fakulteta pripravila ob 15-letnici delovanja.

Okroglo mizo je vodil izr. prof. dr. Primož Dolenc, med njegovimi sogovorniki pa so bili direktor in partner podjetja Parsek, d. o. o. Gašper Čehovin, podpredsednik Uprave Banke Koper, d. d. Igor Kragelj, predsednik Nadzornega sveta Kapitalske družbe dr. Boštjan Aver, predsednik Uprave Cimosa, d. d. Franc Krašovec in član Uprave Luke Koper, d. d. Marko Rems.

Rdeča nit okrogle mize je bil razvoj finančne krize predvsem z vidika podjetij, torej vpliv krize na poslovanje podjetij. Vodja okrogle mize je razpravo usmerjal z naslednjimi smernicami: kdaj so podjetja začela čutiti krizo, kako se je kriza kazala pri financiranju naložb, kako so podjetja racionalizirala poslovanje oziroma kje so najprej začela varčevati ter predvsem kakšni so obeti za naprej in kaj nas bo ta kriza naučila.

V Cimosu so tako rekoč čez noč ostali brez naročil. Kljub temu delavcev niso odpuščali. Prav tako se niso odločili za delno subvencioniranje polnega delovnega časa, temveč so ljudi raje prerazporedili. Usmerili so jih v prihodnji razvoj, kar sicer pomeni neke druge stroške. Toda ljudje so zagotovo večja vrednost kot nepremičnine, je povedal Franc Krašovec. Prepričan je tudi, da se proizvodnja še nekaj let ne bo vrnila na raven pred krizo.

Marko Rems je povedal, da Luka Koper ni občutila finančne krize neposredno, temveč predvsem njene posledice: upad mednarodnega prometa, zmanjšana industrijska proizvodnja, kar se je kazalo na pretovoru Luke Koper. Največji padec pretovora je bil pri avtomobilih in sipkem tovoru, pri kontejnerskem tovoru pa krize niso občutili. Z bankami dobro sodelujejo tudi v času krize, tako da o kreditnem krču ne more govoriti. Naložbam se niso odpovedali, so jih pa prilagodili razmeram.

Gašper Čehovin je povedal, da so bili ob pojavu krize precej optimistični, saj so predvidevali, da bo prizadela le tradicionalne panoge. Pa vendar je pokazala zobe tudi v storitvenem sektorju, kamor spada njihovo podjetje, ki se ukvarja z informacijskimi tehnologijami. Kriza se pri njih kaže predvsem v tem, da ni novih projektov, da se sploh ne izvedejo ali se ne končajo. Opažajo, da so postali naročniki previdnejši, da pritiskajo na cene, pa še roki plačil se odlagajo.

Igor Kragelj je prepričan, da se bo naše gospodarstvo dokaj hitro in uspešno postavilo na noge. Kriza bo v Sloveniji minila prej kot v nekaterih drugih evropskih državah, saj država še ni pretirano zadolžena. Ob pojavu krize je namreč bila manj zadolžena kot države, ki so danes v resnih težavah - njen dolg ni presegel ravni letnega BDP. Stavi na projekte, ki so vezani na zeleno tehnologijo in z njo povezano industrijo.

Dr. Boštjan Aver je izrazil obžalovanje, da se denar "iz časov debelih krav" ni obrnil v Sloveniji, da se ni vlagalo v razvoj, temveč je šel ta denar ven, predvsem na Vzhod. Opozoril je, da bo zaradi neugodne starostne strukture v Sloveniji zmanjkalo denarja za zdravstvo in pokojnine. Tako pričakuje, da bo v Slovenijo prišel tuji kapital, ki bo pokupil slovenska podjetja. Upa, da bo ta kapital namenjen dobrim in dolgoročnim projektom.

Vsi sogovorniki so se strinjali, da bomo posledice krize občutili še nekaj let, obdobje zmanjšane proizvodnje in brezposelnost bo še trajalo. Krašovec pravi, da bo okrevanje po tej krizi težje kot po tisti iz leta 1929, vendar ne dovolj težko, da bi se iz tega kaj naučili. V Luki Koper gledajo v prihodnost "optimistično z zdravo skepso".

Čeprav se morda zdi, da je bilo o krizi že vse povedano, je včerajšnja okrogla miza dokazala nasprotno, saj se je debata precej zavlekla in se nadaljevala tudi po uradno končanem dogodku.

UP Fakulteta za management Koper

Za podrobnejše informacije smo vam na razpolago:

Dejan Šraml, Odnosi z javnostmi/PR Consultant

Univerza na Primorskem/University of Primorska
Fakulteta za management Koper/Faculty of Management Koper
Cankarjeva 5, p.p. 345, SI-6104 Koper, Slovenia
Tel.: 00386 (0)5 610 20 26, Fax: 00386 (0)5 610 20 15

E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si

URL: www.fm-kp.si