O-STA

5. konferenca Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (KzP)

"SPODBUDNO UČNO IN DELOVNO OKOLJE - brez stresa in izgorevanja do znanja in razvoja".

Ljubljana, 19. marec 2010 - Skoraj 150 predstavnikov vzgojno-izobraževalnih ustanov iz različnih predelov Slovenije se je na današnji konferenci udeležilo pogovora o spodbudnem učnem in delovnem okolju in se seznanilo s primeri dobre prakse na področju kakovosti in sistemskih pristopov v vzgoji in izobraževanju. Letošnjo konferenco je otvoril minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič (na fotografiji).

Namen konference je bil predstaviti pomen prizadevanj zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za oblikovanje spodbudnega delovnega in učnega okolja, prikazati primere dobre prakse (na primer, kako izpeljati pripravo dijakov na maturo, da bo stres čim manjši, rezultati pa čim boljši) in razpravljati o še neizkoriščenih priložnostih ter dinamiki vpeljevanja sprememb v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. V spodbudno delovno okolje sodijo sodelovanje, povezovanje ter iskanje novih in drugačnih poti, kot je tudi model KzP, o čemer so razpravljali vabljeni gosti, predstavniki vzgojno-izobraževalnih zavodov, gospodarstva in drugih institucij.

Ko govorimo o kakovosti storitev v vzgoji in izobraževanju, govorimo predvsem o znanju, ustvarjalnosti, sistematičnosti in inovativnosti, s katerimi želimo ustvariti spodbudno učno in delovno okolje za razvoj in rast posameznika ter družbe. Govorimo tudi o etiki, odgovornosti, trajnostnem razvoju, odnosih in vrednotah, ki so, kot je v svojem referatu predstavil eden od gostov letošnje konference, predsednik uprave Si.mobila in Manager leta 2009, mag. Dejan Turk, gonilo družbe. Predvsem pa govorimo o ljudeh, ki se, na žalost, v svojem učnem ali delovnem okolju ter v želji po ustvarjanju boljšega zase in za družbo soočajo s preobremenjenostjo in stresom. Vse pogosteje, kot je izpostavila doc. dr. Marija Molan, govorimo o pregorevanju, izgorevanju, o tem, da nekdo gori in se povsem iztroši za svoje delo. In če je gorenje žar, ki nam omogoča, da svoje delo opravljamo z veseljem, je izgorelost iztrošenost. To je stanje brez žerjavice, ko ostane le še pepel.

V izogib izgorevnju in pregorevanju tako učiteljev kot učencev v svojem učnem ali delovnem okolju se iz gospodarstva v šolstvo širi uporaba sistemskih pristopov, s pomočjo katerih izobraževalne ustanove izboljšujejo svoje procese in povečujejo zadovoljstvo zainteresiranih strani. Eno od teh orodij je tudi model KzP, ki ga uporablja že skoraj 150 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Model ne ponuja konkretnih rešitev niti ne zahteva uporabe zgolj ene tehnike ali metode ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, pač pa podaja zahteve, ki vrtcem in šolam pomagajo, da na podlagi svojih specifičnosti ter kreativnosti učiteljev, vzgojiteljev, otrok, učencev in drugih udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja vzpostavijo lasten in trajen sistem uvajanja izboljšav ter z njim dosežejo zastavljene kazalce kakovosti. Med slednjimi je najbolj poudarjen prav vsestranski in celovit razvoj otroka, učenca, dijaka.

Predstavljene izkušnje uglednih gostov ter primeri iz prakse vrtcev in šol kažejo na to, da z različnimi oblikami sodelovanja, povezovanja in iskanja novih in drugačnih poti lahko ustvarimo pogoje, v katerih bomo prišli do znanja in razvoja ter dosegali odlične rezultate s čim manj stresa in izgorevanja.

Znanje, ustvarjalnost ter inovativnost posameznikov in skupin pa so ključni dejavniki uspešne družbe, na katere imajo velik vpliv prav vzgojno-izobraževalni procesi. KzP konferenca je zato dragocen prispevek vsem, ki si prizadevamo za uspešnejšo in lepšo prihodnost naših otrok.

Sonja Zavrl, direktorica področja SIQ Izobraževanje

tel.: 01 560 97 12

Odnosi z javnostmi: Tine Lavrič, tel.: 01 4778 117, e-pošta: tine.lavric@siq.si

SIQ Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana