O-STA

Vabilo na srečanje o vključevanju civilnodružbenih organizacij s področja alkohola v raziskovalno dejavnost

V Sloveniji je med 10 in 15 odstotkov odraslih odvisnih od alkohola.

Leta 2008 je prebivalec Slovenije v povprečju popil več kot 9,4 litrov čistega alkohola

(če štejemo samo starejše od 15 let, 11 litrov).

Zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov je leta 2008 v Sloveniji umrlo 821 oseb,

najpogosteje zaradi alkoholne bolezni jeter.

Stroški začasne odsotnosti z dela zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov, temelječi na povprečni bruto plači, so znašali 3,64 milijonov evrov.

Alkohol je v Sloveniji velik javnozdravstveni problem.

Zato ga moramo obravnavati celostno, pri tem pa je pomembno:

 • da poznamo podatke s področja alkoholne problematike oziroma da znamo obstoječe podatke poiskati, jih uporabiti, da jih znamo, če je treba, pridobiti z ustrezno raziskavo;
 • da imajo pri tem veliko vlogo civilnodružbene organizacije, bodisi z vidika izvajalcev bodisi uporabnikov raziskav z namenom oblikovanja dobrih praks ali sooblikovanja politik, ki bodo preprečevale posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola.

VABIMO VAS,

da se nam pridružite na strokovnem srečanju in delavnici v okviru projekta STEPS z naslovom

VKLJUČEVANJE CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ

S PODROČJA ALKOHOLA V RAZISKOVALNO DEJAVNOST,

ki bo

v četrtek, 25. marca 2010,

v Central Hotelu, Miklošičeva 9, Ljubljana,

z začetkom ob 9. uri.

Na srečanju bomo govorili o vlogi civilnodružbenih organizacij, ki delujejo na področju alkohola. Osredotočili se bomo na njihovo vključevanje v raziskovalni proces za namene sooblikovanja učinkovitih politik preprečevanja tveganega in škodljivega pitja alkohola. Namen srečanja je tudi medsebojno spoznavanje in načrtovanje prihodnjega sodelovanja.

Na predavanjih boste izvedeli:

 • kdo in kaj v Sloveniji raziskuje na področju alkohola in
 • kakšna je vloga civilnodružbenih organizacij v raziskovalnem procesu ter
 • kakšne so možnosti za prijavljanje na slovenske in tuje razpise.

Med vabljenimi udeleženci so predstavniki ministrstev, Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ), fakultet in drugih raziskovalnih inštitucij, regionalnih zavodov za zdravstveno varstvo ter predstavniki civilnodružbenih organizacij, ki v Sloveniji delujejo na področju alkohola.

Govorci in predavatelji bodo:

 • Marija Seljak, direktorica IVZ (uvodna beseda)
 • Vesna Kerstin Petrič, vodja sektorja za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog pri ministrstvu za zdravje (uvodna beseda)
 • Nina Krtelj, Ministrstvo za zdravje RS
 • dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje RS, 7. okvirni program, kontaktna točka za zdravje
 • Marko Belavič, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
 • dr. Maja Zorko, strokovna sodelavka na Inštitutu za varovanje zdravja RS
 • Sandra Radoš Krnel, vodja službe za raziskovalno dejavnost na IVZ
 • doc. dr. Tanja Kamin, predavateljica in raziskovalka s Fakultete za družbene vede
 • Matej Košir z Inštituta za raziskave in razvoj Utrip.

V tem tednu podobna srečanja potekajo v vseh 12 evropskih državah, ki sodelujejo pri projektu STEPS.

Srečanje organizirata IVZ in Inštitut za raziskave in razvoj Utrip v sodelovanju s projektom MOSA.

Vljudno vabljeni!

Srečanje organiziramo v okviru projekta STEPS z daljšim imenom "Strengthening Engagement in Public Health Research" ali slovensko Krepitev vpetosti v javnozdravstvene raziskave. Projekt poteka v sklopu 7. okvirnega programa pod finančnim okriljem Evropske komisije, vodijo pa ga UCL (University College London), Krizni center Skalbes iz Rige in pisarna EUPHA (European Public Health Association) v Utrechtu, ki so k sodelovanju povabili 12 nacionalnih organizacij iz 12 novih članic EU, delujočih na področju javnega zdravja.

Več informacij:

Urška Kaloper

Tel. št.: 01/2441 479, E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si

PROGRAM SREČANJA

8.30-9.00 Registracija udeležencev

9.00-9.15 Uvodna nagovora

Vesna Kerstin Petrič (Ministrstvo za zdravje RS)

Marija Seljak (Inštitut za varovanje zdravja RS)

9.15-9.55 Kdo in kako raziskuje v Sloveniji na področju alkohola?

doc. dr. Tanja Kamin (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)

dr. Maja Zorko (Inštitut za varovanje zdravja RS)

9.55-10.35 Vloga civilnodružbenih organizacij s področja alkohola pri raziskovanju

Matej Košir (Inštitut za raziskave in razvoj Utrip)

10.35-10.50 Odmor

10.50-11.30 Kako do informacij o evropskih raziskavah in razpisih?

dr. Agata Zupančič (Ministrstvo za zdravje RS)

Nina Krtelj (Ministrstvo za zdravje RS)

Sandra Radoš Krnel (Inštitut za varovanje zdravja RS)

11.30-12.10 Pregled možnosti raziskovanja v Sloveniji

Marko Belavič (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS)

12.10-13.10 Kosilo

13.10-14.30 Delavnice v manjših skupinah

Vloga civilnodružbenih organizacij v raziskovalnem procesu

14.30-15.30 Poročanja z delavnic in zaključek

Vesna Kerstin Petrič (Ministrstvo za zdravje RS)

Matej Košir (Inštitut za raziskave in razvoj Utrip)

doc. dr. Tanja Kamin (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede)

dr. Maja Zorko (Inštitut za varovanje zdravja RS)