O-STA

Dve leti e-nefiksa

Portal talentiran.si obeležuje dve leti delovanja, vzporedno z njim pa tudi e-nefiks. Projekt Nefiks, ki ga podpira tudi Urad RS za mladino, je bil pred dvemi leti nadgrajen z idejo o e-portfoliju obštudijskih aktivnosti mladih. Društvo mladinski ceh je tako s pomočjo ŠOU v Ljubljani odprlo portal talentiran.si in e-Nefiks. Elektronska različica Nefiksa, indeksa neformalnega učenja, tako že dve leti omogoča mladim brezplačno beleženje njihovih neformalno pridobljenih znanj. V teh dveh letih je e-nefiks pridobil kar okoli 12 tisoč vpisanih uporabnikov, sodelavci portala pa stalno pripravljajo akcije, ki mlade spodbujajo k vpisovanju znanja. Med njimi je bila najbolj odmevna Nefiks nagrada za neformalno učenje, častna gosta prireditve, ki je potekala v maju 2009, pa sta bila minister Lukšič in minister Svetlik. Velik preskok v delovanju Nefiksa in portala talentiran.si pomeni vzpostavitev skupine Nefiks tutorjev - mladih prostovoljcev, ki aktivno in zagnano predstavljajo Nefiks po Sloveniji in mladim pomagajo pri vpisovanju in prepoznavanju pomena neformalnega znanja. Nefiks tutorka Romina pravi: "Zanima me dinamično delo z ljudmi, predvsem mladimi. Rada se družim, pomagam, načrtujem, organiziram. Nefiks tutorstvo je prava izbira zame."

Poslanstvo portala ostaja enako - mlade spodbuditi, da sami nekaj storijo za lastno zaposljivost. E-nefiks ni samo orodje za beleženje, temveč omogoča še mnogo drugih stvari. Med njimi tako najdemo Mapo učenčevih dosežkov za srednješolce, avtomastki izvoz kompetenc v vse uradno priznane oblike evropskih življenjepisov ... Letošnja novost je priporočilo delodajalca, ki mladim omogoča, da kar na enem mestu zbirajo referenčna pisma, ki so delodajalcem poslana hkrati s potrdilom vpisa v e-nefiks. Alenka Blazinšek, vodja projekta Nefiks, ob tej priložnosti pravi: "Veseli nas, da imamo čedalje več aktivnih uporabnikov, ki prepoznavajo vrednost celotnega portfolija Nefiks, ter takšnih, ki v Nefiksu ne vidijo zgolj pripomočka za iskanje zaposlitve, pač pa z njim oblikujejo svojo vseživljenjsko karierno orientacijo."

Več informacij o portalu in e-nefiksu dobite na www.talentiran.si in enefiks.talentiran.si in na 014277145 (Alenka Blazinšek, vodja projekta Nefiks) in 041 919 421 (Tadeja Ozebek, PR talentiran.si).