O-STA

Poštne pošiljke na mariborskem letališču: Diagnostična oprema Pošte Slovenije na Letališču Edvarda Rusjana Maribor

MARIBOR, 6. april 2010 - Zaradi obnove Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana bo med 7. in 21. aprilom tudi poštni promet potekal preko Letališča Edvarda Rusjana Maribor. Pošta Slovenije bo v tem času prav tako ohranjala visoko stopnjo kakovosti mednarodnih poštnih storitev, zato je na omenjenem letališču namestila potrebno diagnostično opremo.

Za nadzor nad izpolnjevanjem mednarodnih standardov kakovosti poštnega prometa skrbi družba International Post Corporation iz Bruslja, ki vodi neodvisno merjenje rokov prenosa prednostnih pisemskih pošiljk. Zaradi tega je morala Pošta Slovenije potrebno diagnostično opremo zagotoviti tudi na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki je tako ob letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru četrta lokacija s takšno opremo.

"Priprave in namestitev omenjene diagnostične opreme so trajale tri mesece, rezultati zadnjega testiranja pa potrjujejo popolno pripravljenost mariborskega letališča tudi za sprejem in odpravo poštnega prometa," je dejal direktor Sektorja za mednarodne odnose Pošte Slovenije Marjan Osvald. Prispele testne pošiljke iz tujine in tiste, ki jih bodo slovenski udeleženci merjenja pošiljali naslovnikom v tujino, bodo na Letališču Edvarda Rusjana Maribor zaznale diagnostične antene, podatki o prispetju in odpravi pa bodo posredovani mednarodnemu podjetju International Post Corporation.

Opomba:

Na fotografiji tehnik podjetja IPC Kristof Demesure, preverja delovanje diagnostičnih anten.

Pošta Slovenije Služba za odnose z javnostmi