O-STA

Mladi podjetniški izzivi, podjetništvo je postalo "Life Style"

Koper, 12. aprila 2010 - Dogodek z naslovom Mladi podjetniški izzivi, ki ga je minuli petek organizirala UP Fakulteta za management Koper, Alumni FM in Študentski svet FM, finančno pa podprla podjetja Klub 7 in Plan-e, je izpolnil svoj namen, povezal je mlade in podjetniški svet. Gostje iz podjetniškega in akademskega okolja so skupaj s preostalimi udeleženci razpravljali o sodobnih podjetniških izzivih ter vlogi mladih pri njihovem soočanju z njimi. Dogodek se je zaključil z ugotovitvijo, da je podjetništvo postalo današnji življenjski slog in da lahko s skupnim sodelovanjem naredimo še največ.

Navzoče je najprej pozdravil izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem (UP FM). Povedal je, da je namen dogodka povezati študente s prakso, jim predstaviti nekaj uspešnih vzgledov in lep primer je tudi združenje Alumni FM, ki povezuje študente in diplomante ter uspešna podjetja in posameznike.

Uvodno okroglo mizo je vodila doc. dr. Doris Gomezelj, med njenimi sogovorniki pa so bili direktor ATech elektronika, d. o. o. Davor Jakulin, direktor Inovatorskega center ASI Tomaž Pevc, direktor Kluba 7, d. o. o. Edvard Medič, direktor Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske, d. o. o. Matjaž Primc in diplomant UP FM ter mladi podjetnik Denis Čurčić.

Gostje so skupaj s preostalimi udeležnci v interaktivni debati ugotavljali zakaj mladi ne posvečajo več pozornosti podjetništvu, izobraževanju na tem področju, kakšne so lastnosti uspešnih podjetnikov, zakaj se ne rodi več dobrih idej in kako uresničiti slednje, kdo jim lahko nudi ustrezno podporo, in sicer ali so to na eni strani inkubatorji, podjetja, posamezniki, združenja uspešnih podjetnikov ali na drugi strani izobraževalne inštitucije ter država.

Matjaž Primc ugotavlja, da se mladi najprej osredotočajo na zaključek študija, nato pa šele na poklicno pot, ki jo večina želijo narediti preko zaposlitev, manj pa skozi podjetniško pot. V njihovem inkubatorju šteje največ ideja in kako so mladi pripravljeni na uresničitev svoje ideje. Poglaviten del naloge je torej na njih samih, v inkubatorju pa jim nudijo vso začetno vzpodbudo in potrebno infrastrukturo. Direktor Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske, d. o. o., nadalje pravi, da je z njimi zagotovo lažje kot pa če se mladi sami spopadejo z uresničitvijo sanj.

"Danes se ljudje ne odločajo več za podjetništvo iz nuje, ampak iz razloga dodane vrednosti in razmer na tržišču, tako je podjetništvo postalo Life Style", je povedal Edvard Medič. Za uspeh pa je potrebno imeti poleg znanja, tudi kapital in predvsem vztrajnost. Kot poudarja Medič, je izjemno pomembno delovati timsko, saj je vsak posameznik nemočen. Zato bo vsak pameten podjetnik govoril v množini. Pomembne so angelske investicije, kjer se je v zadnjih letih tudi rodilo nekaj najuspešnejših visokotehnoloških podjetij, tudi s 400-kratnim donosom na vložen kapital. V Klubu 7 mladim nenehno nudijo vso podporo, ker se zavedajo, da so prav mladi največji potencial in jim idej (sanj) nihče ne more ukrasti. Zato se želijo povezati s fakultetami, spodbujati podjetniški klimo, ker se zavedajo, da je tukaj ključno sodelovanje z akademsko in gospodarsko sfero ter da lahko s skupnimi cilji dosežemo največ.

Davor Jakulin je prepričan, da gre v podjetništvu za stanje duha, mladi pa so danes podvrženi "instant pristopom", kar pa je lahko napačna pot. Mladi imajo osnovna znanja, potrebno pa je ta znanja spraviti v prakso; slednje pa je vedno težje, ker mladi ne pričakujejo več pomoči drugih, ampak največkrat ostanejo kar sami in nihče ne razume njihove ideje. Le z zagnanostjo in trudom ter časom se lahko uresničijo še tako drzne sanje.

Tomaž Pevc iz Inovatorskega centra ASI je mnenja, da so razlogi, da se mladi ne odločajo toliko za podjetništvo, v tem, da morajo v prvi vrsti pomisliti na ureditev osnovnih življenjskih pogojev (dom, družina). Morda je tudi zato povprečna starost 150-ih inovatorjev, ki jih združujejo v njihovem inovatorskem centru, kar 50 let. Veliko lažje pa je mladim, ki so odraščali v obrtniški družini, to je velika prednost.

Mladi diplomant Denis Čurčić pa je dejal, da se je za podjetniško pot odločil, ker želi delati, kar sam hoče in da se tudi iz uslug lahko rodi storitev. Mladi pa lahko uresničijo marsikatero idejo teoretično gledano že iz t. i. "življenjskega sloga podjetništva".

Moderatorka doc. dr. Doris Gomezelj je skupaj z gosti strnila okroglo mizo z mislimi, da morajo mladi hoditi naokrog z odprtimi očmi, ker so ideje vsepovsod. Za čim več podjetniških vzgibov, realizacijo idej, povezovanja in sodelovanja študentov z gospodarstvom, pa se bodo trudili v prihodnje še toliko bolj tudi na Fakulteti za management Koper v sodelovanju s tovrstnimi organizacijami in posamezniki.

Ob koncu je bila predstavljena spletna aplikacija združenja Alumni FM, ki jo je razvilo podjetje Plan-e. Aplikacija omogoča povezovanje (networking), sodelovanje, izmenjavo mnenj in izkušenj, vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja ter povezovanja fakultete s svojimi diplomanti in poslovnim svetom ter širšim okoljem, v katerega je fakulteta vpeta. Sledila je predstavitev programa Enterprise Europe, program Evropske komisije za spodbujanje podjetništva med mladimi in predvsem njihovo izmenjavo v državah Evropke unije, ki ga je predstavil Sebastjan Rosa iz UP Znanstveno-raziskovalnega središča Koper.

Vrhunec dogodka je bila predstavitev podjetja Klub 7 d. o. o., ki je študentom UP FM podelili denarno nagrado 250,00 EUR za najboljši poslovni načrt z naslovom Pro-Eko, avtorjev Maše Ipavic, Alenke Wolf, Matica Kvedra in Tilna Trimovskega. Podjetje Klub 7, d. o. o., ki je tudi del mreže Alumni FM, namreč združuje uspešne podjetnike posameznike, ki se s svojim kapitalom, znanjem in socialnimi mrežami vključujejo v podjetniške projekte drugih. Na drugi strani pa podjetniške potenciale - mlade podjetnike z dobrimi idejami pričenjajo odkrivati in spodbujati že tekom njihovega študija. Dogodek se je zaključil z družabnim delom večera, kjer so številni udeleženci ob prijetni glasbeni spremljavi, dobri hrani in pijači izkoristili priložnost za navezovanje neformalnih stikov.

Foto: http://www.fm-kp.si/novice.php/362

UP Fakulteta za management Koper

Za podrobnejše informacije smo vam na razpolago:

Dejan Šraml, Odnosi z javnostmi/PR Consultant

Univerza na Primorskem/University of Primorska
Fakulteta za management Koper/Faculty of Management Koper
Cankarjeva 5, p.p. 345, SI-6104 Koper, Slovenia
Tel.: 00386 (0)5 610 20 12, Fax: 00386 (0)5 610 20 15

E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si

URL: www.fm-kp.si