O-STA

Minister za zdravje na prvem uradnem obisku na Inštitutu za varovanje zdravja

JAVNO ZDRAVJE BO PRIORITETA ZDRAVSTVENE POLITIKE

Ljubljana, 13. april 2010 - Minister za zdravje Dorijan Marušič je za prvi uradni obisk po prevzemu funkcije ministra izbral Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ). Na njem se je seznanil s ključnimi nalogami inštituta v letošnjem letu in z njegovimi strateškimi usmeritvami. "V najkrajšem možnem času se želim srečati z vsemi izvajalci zdravstvenih storitev. Ker sem v svoji predstavitvi med prioritetami svojega mandata izpostavil promocijo zdravja in preventivo, sem najprej obiskal IVZ, ki skrbi za razvoj javnega zdravja na nacionalni ravni in bedi nad njim," je po srečanju povedal minister Marušič. Direktorica IVZ Marija Seljak pa je dejala: "Zelo smo veseli, da je minister najprej obiskal nas. Opredelili smo kar nekaj področij, na katerih IVZ lahko pripravi izdelke, ki bodo v pomoč pri skupnem doseganju nekaterih ciljev."

Na srečanju je so bili izpostavljeni tudi nekateri pomisleki o Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Govor pa je bil tudi o vzpostavitvi krovne strategije obvladovanja kroničnih bolezni, ki bi koordinirala vse obstoječe programe ali tiste, ki so v izdelavi (denimo nacionalni program obvladovanja sladkorne bolezni, raka, paliativne oskrbe in vrsto drugih).

Pomembni temi srečanja sta bili tudi posodobitev sistema primerljivih primerov (SPP) in vzpostavitev nacionalnih čakalnih seznamov. Sklenili so, da bo IVZ v tednu dni pripravil poročilo o obstoječem stanju in pripravil predloge ukrepov v tekočem letu. Po besedah ministra gre za izjemno pomembni orodji, ki bosta ključnega pomena pri povečevanju učinkovitosti zdravstvenega sistema in vgrajevanja kakovosti in varnosti vanj.