O-STA

Svetovni dan brez tobaka

Spoštovani.

V Sloveniji vsako leto konec maja (31.5.2010) tradicionalno obeležujemo Svetovni dan brez tobaka. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) se je odločila, da bo letos vodilna tema tega dneva: Ženske in tobak - Vpliv kajenja in trženja tobačnih izdelkov na ženske.

V petek, 28. maja 2010, bo v predavalnici Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljnana, Zaloška 29, potekalo Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu brez tobaka, ki ga organizira Inštitut za varovanje zdravja RS v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljana.

SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA 2010

V Sloveniji vsako leto konec maja tradicionalno obeležujemo Svetovni dan brez tobaka. Letošnjemu je Svetovna zdravstvena organizacija izbrala vodilno temo:

''Ženske in tobak - Vpliv kajenja in trženja tobačnih izdelkov na ženske''.

Ob tej priliki Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na vpliv marketinških prijemov tobačne industrije, predvsem tistih, ki so namenjeni dekletom in ženskam, in na potrebo po obsežni prepovedi vseh vrst oglaševanja in promocije tobačnih izdelkov ter sponzorstev. Ne glede na to, da je letošnji svetovni dan usmerjen prvenstveno v dekleta in ženske, pa je njegov namen opozoriti tudi na pomembnost zaščite fantov in moških pred marketinškimi prijemi tobačne industrije. Pomembno je, da enakovredno informiramo in zaščitimo oba spola, obenem pa prepoznavamo za spol specifične vidike marketinga tobačnih izdelkov in jih tudi vnesemo v programe in politike za njihovo večjo učinkovitost.

V svetu se delež žensk, ki kadijo, povečuje, medtem ko so deleži kadilcev med moškimi že dosegli največje vrednosti in v marsikateri državi kajenje med moškimi že upada. Ženske so prav zato velika priložnost za tobačno industrijo, ki si želi ohranjati in povečevati svoj dobiček. V Sloveniji med prebivalci, starimi 15 let in več, kadi manj žensk kot moških in sicer kadi nekaj manj kot 22% žensk (raziskava EHIS, 2007). Delež kadilcev med moškimi že dlje časa upada, medtem ko v deležu kadilk v zadnjih letih ne beležimo večjih sprememb, tudi ne porasta. Med 15-letniki, kot kaže raziskava HBSC iz leta 2006, prav tako kadi manj deklet kot fantov, vsaj enkrat na teden ali pogosteje kadi nekaj več kot 16% 15-letnic.

Tobačna industrija vedno pogosteje usmerja svoje aktivnosti med mladostnice, med katerimi je marsikateri državi porast kajenja zaskrbljujoč. V nekaterih državah že kadi več deklet kot fantov. Prav mladostniki in mladostnice so za tobačno industrijo še posebej pomembna ciljna skupina, saj se kadilske navade praviloma vzpostavljajo prav v obdobju adolescence, to je do 19. leta starosti. Odrasli redni kadilci so kar v 80-90% začeli kaditi, razvili kadilske navade in zasvojenost do konca adolescence. Mladostnik/ca pa bo tudi lojalen kupec, saj kadilci znamko tobačnega izdelka le redko menjajo. Vse to je za različne proizvajalce tobačnih izdelkov močna vzpodbuda, da tekmujejo za čimvečji tržni delež med mladostniki/cami ob začetku kajenja.

Vedno obsežnejšim in novim prepovedim in omejitvam marketinških pristopov tobačne industrije, ki so dandanes prisotne predvsem v razvitih državah in tudi v Sloveniji, se tobačna industrija hitro prilagaja in se usmerja predvsem v marketinške dejavnosti na prodajnih mestih, navidezno zniževanje cen, zasnovo privlačne embalaže tobačnih izdelkov, sponzorstva dogodkov, prikazovanje kajenja v filmih ter mnoge druge aktivnosti kot so npr. klubi kupcev določene znamke cigaret, ki omogočajo ugodnejši nakup drugih izdelkov, navidezno ustvarjanje povezav z modo, prodaja tobaka in marketinške dejavnosti ob različnih dogodkih, barve in značilnosti znamk v priljubljenih klubih in krajih, kjer se odvijajo različni dogodki, prikazi kajenja v različnih medijih, uporaba spleta, elektronska sporočila, oglaševanje v mednarodnih revijah in časopisih, sporočila prek mobitelov; novi izdelki idr. Pogosto so novi pristopi še posebej zakriti in jih je težko prepoznati. Naraščajoče število komunikacijskih kanalov in globalizacija tobačni industriji omogočata nove dostope, včasih skoraj nezaznavne. V Sloveniji sicer do sedaj nismo sistematično spremljali delovanja tobačne industrije, najverjetneje pa deluje podobno kot v tujini. Prav je, da javnost opozorimo in seznanimo z delovanjem tobačne industrije, povečamo zavedanje o vplivu marketinških prijemov na kajenje in zmanjšamo družbeno sprejemljivost tovrstnih aktivnosti tobačne industrije.

Vljudno vas vabimo, da se v času Svetovnega dneva brez tobaka konec maja po svojih močeh pridružite našim prizadevanjem za zmanjševanje kajenja z objavo prispevkov s tega področja. Prepričani smo, da lahko tako pomembno prispevate k povečani osveščenosti in znanju splošne javnosti in posebnih skupin, tudi žensk. Lahko pa se pridružite aktivnostim in prireditvam, ki jih bodo v času Svetovnega dneva brez tobaka po Sloveniji izvajali Inštitut za varovanje zdravja RS, območni Zavodi za zdravstveno varstvo in nevladne organizacije. O načrtovanih dogodkih vas bomo obveščali na naših spletnih straneh.

PETEK, 28. 5. 2010

PREDAVALNICA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA, ZALOŠKA 29, LJUBLJANA

PROGRAM SREČANJA

9:00 - 9:15Uvodni pozdravMarija Seljak Inštitut za varovanje zdravja RS Tomaž Čakš Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
9:15 - 9:30Aktualna problematika na področju tobačne politikeVesna Kerstin Petrič Ministrstvo za zdravje
9:30 - 9:50Rezultati javnomnenjske raziskave 2010Nataša Blažko Ministrstvo za zdravje
9:50 - 10:00Vprašanja in razprava
10:00 - 10:15ODMOR
10:15 - 10:35Ženske in tobakHelena Koprivnikar Inštitut za varovanje zdravja RS
10:35 - 10:55Odnos do kajenja med ženskami - kaj nam kažejo raziskave GTSSMojca Juričič Medicinska fakulteta
10:55 - 11:15Ženske, kajenje in dojenjeTomaž Čakš Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana
11:15 - 11:35Razlike pri opuščanju kajenja glede na spol in specifična obdobja pri ženskiDominika Novak Mlakar, Inštitut za varovanje zdravja RS
11:35 - 11:50Vprašanja in razprava
11:50 - 12:15ODMOR
12:15 - 12:35Pogledi mladostnikov na kajenje in morebitne razlike med spolomaMojca Bizjak, Daša Kokole Mladinsko združenje Brez izgovora
12:35 - 12:55Vpliv tobačne industrije na kajenje ženskSlovenska zveza za tobačno kontrolo
12:55 - 13:05Vprašanja in razprava
13:05 - 13:50Delo v skupinah
13:50 - 14:25Poročanje skupin, razprava
14:30ZAKLJUČEK SREČANJA

Svetovni dan brez tobakaSREČANJE ORGANIZIRA INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA RS V SODELOVANJU Z ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO LJUBLJANA

Inštitut za varovanje zdravja RS