O-STA

Četrta mednarodna konferenca moodle.si v Sloveniji

Koper, 22. maja 2010 - V petek je v prostorih UP Fakultete za management Koper potekala že 4. mednarodna konferenca moodle.si, ki jo je organiziral Center za e-izobraževanje na Fakulteti za management Koper v sodelovanju s Šolo za ravnatelje in podjetjem Artesia, d. o. o. iz Ljubljane. Na konferenci, ki je namenjena izmenjavi izkušenj uporabnikov odprto-kodnega učnega okolja Moodle, se je letos zbralo 66 udeležencev iz Slovenije, Avstrije, Srbije in Italije.

Uvodni nagovor je imela doc. dr. Viktorija Sulčič, predsednica programskega obora konference. Slediloje plenarno predavanje, kjer je g. Janko Harej s Tehniškega šolskega centra Nova Gorica predstavil aktivnosti na projektu E-šolstvo. V nadaljevanju je g. Jure Irebic, iz podjetja Powercom sistemi, d.o.o., predstavil pripravo e-vsebin s programom iLife.

Konferenca je potekala v različnih sekcijah, kjer so se predstavili primeri dobre prakse uporabe Moodla pri izobraževanju otrok in mladine ter pri izobraževanju odraslih v višjih in visokih šolah ter tudi pri drugih splošnejših področij uporabe. Pozno popoldne sta potekali mednarodni sekciji v angleškem jeziku.

Kot vsako leto bo organizator konference tudi tokrat od vsake plačane kotizacije po en evro namenil razvojni skupini Moodla. Vsi prispevki, predstavljeni na konferenci, bodo izšli na zgoščenki, objavljeni pa bodo tudi na spletni skupnosti Moodle uporabnikov. Na spletni strani www.moodle.si je že dostopna tudi galerija slik.