O-STA

Unicefov projekt za preprečevanje medvrstniškega nasilja daje konkretne učinke

Projekt Povej! Spregovorimo o nasilju med otroki, ki ga izvaja UNICEF Slovenije, je v minulih šolskih letih doživel zelo dober odziv.

Ob zaključku letošnjega šolskega leta je UNICEF Slovenija v sodelovanju z Zavodom Zaletalnica predstaviti rezultate projekta na OŠ Slave Klavore v Mariboru. Otroci so s skeči pokazali, da razmišljajo o različnih možnih načinih reševanja konfliktnih situacij, nagradili pa so tudi avtorje najboljših stripov na temo preprečevanja nasilja med otroki.

V Mercatorju, ki se aktivno odziva na potrebe družbe in že tretje leto sodeluje tudi pri tem Unicefovem projektu, poudarjajo, da moramo za preprečevanje medvrstniškega nasilja vsi nastopati kot zavezniki in sodelovati za dobro otrok. Otrokom skupaj oblikujemo okolje, v katerem odraščajo in spoznavajo najpomembnejše: kakšno je njihovo okolje in kakšno je njihovo mesto v njem. Zato moramo spodbujati prave vrednote in verjeti v možnost pozitivnih sprememb.

"Učitelji nimajo nekega preprostega recepta za preprečevanje nasilja med otroki, zato je pomembno, da poskusijo najti najrazličnejše načine, kako nasilje učinkovito preprečili. Pomembno je, da učitelji pri tem ne obupajo, in da pri preprečevanju vseh oblik nasilja med otroki sodelujemo vsi, celotne skupnosti in družba", je poudarila mag. Barbara Stegel, direktorica odnosov z javnostmi v Mercatorju.

Sodelujoči v projektu zdaj opažajo, da je manj tistih učencev in učenk, ki ne povedo nikomur, če se jim dogaja nasilje med vrstniki (na začetku izvajanja projekta je takih učencev na posamezni šoli od 12-15%, po enem letu izvajanja projekta je teh učencev od 3-5%). Učenci in učenke (njihove odstotek se po prvem letu projekta poveča od 10%-20%) menijo, da strokovni delavci bolj pogosto opazijo nasilje med vrstniki in tudi bolj pogosto ukrepajo, ko opazijo nasilje med vrstniki. Opažajo, da se na večini šol po dveh letih izvajanja projekta poveča občutek varnosti (večina učencev se počuti varno ali zelo varno).

Na fotografiji: Pižama in otroci so s skeči pokazali kako je možno reševati konfliktne situacije brez nasilja.