O-STA

Deseta seja nadzornega sveta Pošte Slovenije

Maribor, 31. maj 2010 - Nadzorniki Pošte Slovenije so se danes sestali na svoji deseti seji.

Nadzorni svet je na današnji seji obravnaval informacijo o poslovanju Pošte Slovenije v obdobju januar - marec 2010. Pošta Slovenije v obdobju januar - marec 2010 izkazuje pozitiven poslovni izid pred davkom od dobička v višini 5.278.936 EUR.

Nadzorni svet je v nadaljevanju na podlagi pozitivnega mnenja revizijske družbe potrdil letno poročilo Pošte Slovenije za leto 2010. O razporeditvi bilančnega dobička za leto 2009, ki znaša 37.533.264,50 EUR, bo po predlogu poslovodstva in nadzornega sveta družbe odločala Vlada Republike Slovenije.

Nadzorni svet je obravnaval tudi poročilo o kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem prometu v letu 2009. Pošta Slovenije je v letu 2009 dosegla precej višjo kakovost prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem prometu kot v letu 2008, saj je bilo naslednji dan po sprejemu vročenih 93,9 odstotkov pošiljk, medtem ko je bilo v letu 2008 naslednji dan po sprejemu vročenih 92 odstotkov poštnih pošiljk. Še boljši pa so rezultati kakovosti prenosa poštnih pošiljk v notranjem poštnem prometu v prvih štirih mesecih letošnjega leta, saj Pošta Slovenije za to obdobje za 0,7 odstotka presega predpisano vrednost standarda, ki določa, da mora biti 95 odstotkov pošiljk v notranjem poštnem prometu prenesenih v enem delovnem dnevu.

Drago Bahun
predsednik nadzornega sveta