O-STA

Grozdenje podjetij na UIP

V letošnjem letu so bile na Univerzitetnem razvojnem centeru in inkubatorju Primorske (UIP)

prisotne številne aktivnosti v smeri povezovanja med podjetji. Direktor UIP g. Matjaž Primc

pojasnjuje prvi primer grozdenja na inkubatorju:

"v mesecu aprilu sta se povezala dva inkubirana podjetja in sicer M2G.SI in SIA rešitve, ki sta k

sodelovanju pritegnila še podjetje Helikopterdesign ter Softb1te. Tako je nastala blagovna

znamka PIKANTA, ki predstavlja široko paleto inovativnih storitev s področja oblikovanja in

informatike ter se osredotoča na vrhunski design, izdelavo spletnih mest in podporo informacijske

tehnologije". G. Primc dodaja, da v povezovanju podjetij vidi odlično priložnost za skupno

nastopanje na trgu, zmanjševanje stroškov na podlagi koncentracije dejavnosti in aktivnosti

poslovnih funkcij, smotrnejši skupni uporabi proizvodnih dejavnikov kot tudi kadrovskih potencialov in rasti ter razvoju komplementarnih dejavnosti.

Direktor PIKANTE, g. Gregor Mahnič nam je zaupal, da je bila pot združevanja osnovana na

množici dogovarjanj sodelujočih, sklepanju kompromisov ter oblikovanju skupnih vizij in strategij,

vse to pa z namenom uresničitve skupno zastavljenih ciljev. Temeljni motiv za grozdenje podjetij je seveda izboljšanje poslovanja in s tem povečanje dobička.

Rezultat povezovanja je v največji meri tesnejše sodelovanje med podjetji, vključenimi v grozd,

poleg tega pa podjetja dosežejo specializacijo na svojem področju, večjo produktivnost,

inovativnost, ustanavljanje novih podjetij, lažje vzpostavljanje skupnega dialoga z ostalimi

institucijami, tesnejše sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami ter s tem večjo konkurenčnost.

Kakor pojasnjuje g. Mahnič, se to pri PIKANTI izkazuje predvsem v tem, da so rešitve, ki jih

zagotavljajo celovite, saj združujejo vso podporo, ki jo zahteva sodobno poslovanje. Vrednote, na

katerih gradijo svoje uspehe se izkazujejo v moči skupinskega dela, atraktivnosti, kreativnosti in

kvaliteti dovršenih projektov. Pri poslovanju prisegajo na hitro odzivnost, medsebojno zaupanje ter odgovornost.

Ta način povezovanja na UIP ni aktualen zgolj zato, ker ga s svojo politiko vzpodbuja država in ker grozdenje bolj kot drugi načini povezovanj ustrezajo naravi konkurenčnosti, temveč zato, ker

primeri "dobre prakse", ki so se pokazali tudi v tem primeru, govorijo o tem, da grozdi dejansko

prinašajo pozitivne izzide podjetjem, povezanim v te vrste sodelovanja. Nekatere izmed

številnih prednosti grozdenja so torej nedvomno te, da mala podjetja lahko sodelujejo pri večjih

poslih, da so v nasprotju s podizvajalci, podjetja v okviru grozdenja plačana neposredno ter

možnost osvajanja novih trgov.