O-STA

V A B I L O na brezplačne tematske delavnice

Rast je tisto, kar nam daje polet in nas žene, da segamo više. Osnova rasti je nedvomno učinkovito in načrtno trženje ter zadovoljni in motivirani zaposleni.

Termin: ponedeljek, 14.6.2010 ob 16.00 uri

Čas trajanja: 2 uri

Lokacija: predavalnica UIP, Ferrarska 8, 6000 Koper (Ogrlica)

1. KADROVSKA ASISTENCA ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE

Po zakonu ste kot delodajalec obvezani voditi kadrovske evidence, sprejeti ustrezne pravne akte in pravilnike, imeti urejeno kadrovsko administracijo in obračun plač, tudi, ČE STE START UP PODJETJE. Kazni za nespoštovanje določb niso zanemarljive, saj segajo od 1.500 do 20.000 €!

Specialisti na področju poslovne in kadrovske asistence vam bomo s kratkimi in izredno koristnimi informacijami predstavili:

-kaj vse v podjetju potrebujete za učinkovito delo s kadri,

-CHECKLISTO ZAKONSKO OBVEZNIH KADROVSKIH EVIDENC,

-katere pravilnike je potrebno imeti v podjetju pri določenem številu zaposlenih,

-kako lahko OBRACUN PLAC izvajate diskretno in natančno ter z nižjimi fiksnimi stroški.

2. KAKO PRIPRAVITI UČINKOVIT NAČRT TRŽENJA in KOMUNICIRANJA

Ko pričenjate s trženjem je ključnega pomena, da imate pripravljen dober načrt trženja in strategijo tržnega komuniciranja. Le tako boste to izvajali načrtno in usklajeno. Kar je najpomembneje - sproti boste spremljali, kaj vam je dejansko prineslo rezultate.

Uspešno lahko tržite tudi z minimalnim finančnim vložkom, če le veste:

-kako lahko sami spremljate nakupne navade kupcev, kako analizirati in spremljati konkurenco, kako izvedete SWOT analizo,

-kako določimo in merimo tržne cilje,

-kdo so vaši kupci, njihovi motivi, problemi,

-kako izbrati in oblikovati slogan podjetja,

-kakšen je dober oglas, katere predstavitvene materiale potrebujete na začetku,

-katera komunikacijska orodja lahko uporabljate in kako delujejo, zlasti kako biti uspešen v osebni prodaji po telefonu in na prodajnem sestanku,

-kako pripraviti terminski in finančni načrt trženja,

-kako lahko sami spremljate odziv na marketinške akcije.

Prijave pošljite na e-naslov: info@uip.si najkasneje do 11.6.2010. Za več informacij pokličite na tel.

05/611 79 50. Vljudno vabljeni!