O-STA

Mladi s pravimi idejami do samozaposlitve in denarne nagrade 250,00 EUR

Koper, 12. junija 2010 - Zaključni dogodek Mladi podjetniški izzivi, ki je potekal 10. junija v Celju, je zaznamovala podelitev denarne nagrade 250,00 EUR študentkam in študentom Fakultete za management Koper za najboljši poslovni načrt s katerim so dokazali, da lahko že z manjšimi sredstvi, kreativnostjo, dobro organiziranostjo, podjetniškim pogumom in močno voljo poskrbijo za samozaposlitev prav na področju s katerim se radi ukvarjajo.

V poletnem ciklu izvedbe predmeta Podjetništvo v študijskem središču Fakultete za management Koper Univerze na Primorskem v Celju pri nosilcu prof. dr. Boštjanu Antončiču in asist. Tinetu Nagyju se je komisija pod vodstvom Vita Komaca, svetovalca podjetja Klub 7, podjetniško svetovanje, d. o. o., in v sodelovanju z izvajalci predmeta, izmed desetih predstavljenih projektov izbrala najboljšega, pri čemer je bila najpomembnejša možnost realizacije projekta, kar je za Klub 7 in njegovo poslanstvo še posebej pomembno. Drugi kriteriji pa so bili kreativnost predlagateljev, inovativnost in tehnološka naprednost ideje ter izvedljivost oziroma poslovni model.

Tako se je na tretje mesto uvrstil projekt "IT pomoč starejšim", namenjen vsem tistim, ki bi želeli uporabljati računalnik in internet, pa za to nimajo ustreznega znanja, hkrati pa jim je nelagodno obiskovati usposabljanja. Drugo mesto je pripadlo projektu "System 6", namenjen večji osebni varnosti ob morebitnih prometnih nesrečah. Ideja je zanimiva, morda je moč doseči celo patentibilen produkt. V primeru, da kaj podobnega še ne obstaja, bi lahko celo govorili o globalnem potencialu. Zmagovalna poslovna ideja pa je bil projekt "MAD, d. o. o.", študentk Mirele Musić, Dolores Ponoš in Anje Štorek. Dokazale so, da so ujele "trenutek slovenske družbe", da že delajo na uresničevanju projekta in so svetel primer, kako lahko že z manjšimi sredstvi, kreativnostjo, dobro organiziranostjo, podjetniškim pogumom in železno voljo tudi mladi poskrbijo za svojo samozaposlitev prav na tistem področju, s katerim se radi ukvarjajo.

Klub 7, ki je zmagovalni ekipi podelil ček v višini 250,00 EUR, je del mreže Alumni FM, združuje uspešne podjetnike posameznike, ki se s svojim kapitalom, znanjem in socialnimi mrežami vključuje v podjetniške projekte drugih. Podjetništvo se lahko prične že zelo zgodaj, zato Klub 7 mlade podjetnike z dobrimi idejami skuša odkrivati in spodbujati že tekom študija in so lahko dober zgled ostalim, kako to narediti s konkretnimi dejanji.

Fotografije z dogodka so dostopne na http://www.fm-kp.si/si/novice/385 (Foto: Alen Ježovnik)

UP Fakulteta za management Koper

Za podrobnejše informacije smo vam na razpolago:

Dejan Šraml, Odnosi z javnostmi/PR Consultant

Univerza na Primorskem/University of Primorska
Fakulteta za management Koper/Faculty of Management Koper
Cankarjeva 5, p.p. 345, SI-6104 Koper, Slovenia
Tel.: 00386 (0)5 610 20 12, Fax: 00386 (0)5 610 20 15

E-mail: dejan.sraml@fm-kp.si

URL: www.fm-kp.si