O-STA

Elektromagnetna sevanja v mojem okolju

Kako močno sevajo varčne sijalke?

Ali drži, da varčne sijalke povzročajo bistveno močnejše sevanje kot običajne žarnice?

Kakšna žarnica je najbolj priporočljiva za namizno svetilko?

Ali nas mora zaradi sevanja, ki ga oddajajo varčne sijalke, skrbeti?

Vabimo vas, da se nam pridružite na podelitvi nagrad najboljšim raziskovalcem na temo

"Elektromagnetna sevanja v mojem okolju",

ki bo v petek, 18. junija 2010, ob 13. uri, na Inštitutu za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, Ljubljana (v dvorani Pod kupolo v 3. nadstropju).

Na prireditvi bomo podelili nagrade osnovnošolcem, ki so na natečaju Foruma EMS, Inštituta za neionizirna sevanja, Inštituta za varovanje zdravja RS (v okviru Slovenske mreže zdravih šol) ter Uprave RS za varstvo pred sevanji izdelali najboljše raziskovalne naloge na temo "Elektromagnetna sevanja v mojem okolju".

Poleg tega bomo predstavili izsledke o sevanju varčnih sijalk. Raziskave namreč kažejo, da varčne sijalke povzročajo bistveno močnejša elektromagnetna sevanja kakor običajne žarnice. Te trditve bomo tudi praktično preverili. S kalibriranim inštrumentom bomo izmerili elektromagnetno sevanje, ki ga oddajajo varčne sijalke, dostopne na našem trgu, in primerjali rezultate s trenutno veljavnimi mejnimi vrednostmi.

VLJUDNO VABLJENI!

Dodatne informacije:

Urška Kaloper

Tel.: 01/2441 479, E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si