O-STA

Upravljanje trajnostnega razvoja - za večjo blaginjo v prihodnosti

Koper, 16. junija 2010 - Na Fakulteti za management Koper bomo v naslednjem študijskem letu izvajali tri magistrske študijske programe druge stopnje in doktorski študijski program. Prvič se bodo lahko kandidati vpisali tudi v skupni magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja. Ideja uravnoteženega razvoja poudarja tri dimenzije - ekonomsko, socialno in okoljsko, ki se med seboj ne smejo omejevati, ampak krepiti. Predavali bodo strokovnjaki iz treh različnih področij: managementa in ekonomije, humanistike ter zdravstva.

V študijskem letu 2010/2011 bomo na Fakulteti za management Koper Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP FM) izvajali magistrska študijska programa 2. stopnje:

  • MANAGEMENT (magister/magistrica managementa), ki je interdisciplinarno zasnovan in ponuja najbolj aktualne vsebine ter je usmerjen v poglabljanje temeljnih konceptov in pojmov na področju managementa, kjer imamo že 15-letno tradicijo v poučevanju managementa in najboljše predavatelje z dolgoletnimi izkušnjami.
  • EKONOMIJA IN FINANCE (magister/magistrica ekonomije), ki je namenjen izobraževanju vrhunskih strokovnjakov, ki načrtujejo in izvajajo strateške in operativne razvojne scenarije podjetij. Vsebuje najbolj aktualne vsebine in je mednarodno primerljiv, poudarek je na učinkoviti uporabi teoretičnega znanja v poslovni praksi.

"UP FM pa je zelo zgodaj zaznala tudi vprašanja, ki se povezujejo s trajnostnim razvojem in skupaj s Fakulteto za humanistične študije Koper in Visoko šolo za zdravstvo Izola (so)oblikovala magistrski študijski program Upravljanje trajnostnega razvoja (magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja), ki se bo v prihajajočem študijskem letu izvajal prvič. Slednji bo prispeval k boljšemu razumevanju širšega družbenega in naravnega okolja, globalizacijskih procesov in potreb trajnostnega razvoja tako z vidika vrednot družbe kot sodobne t. i. zelene tehnologije", je poudarila dekanja izr. prof. dr. Anita Trnavčevič.

"Na Zemlji imamo omejeno količino vode, zemlje in zraka. V času Prešerna ni bilo potrebno razmišljati o trajnostnem razvoju, ko je bilo samo milijarda ljudi, danes pa so drugi časi, potreben je vzdržni razvoj, ko se ravnaš po načelu - jaz sicer bi lahko vzel, porabil in imel, a ne bom, se bom vzdržal, ker so naravne dobrine omejene", je na zadnji okrogli mizi, ki smo jo v maju gostili na okrogli mizi na temo upravljanja trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti povedala prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, svetovno priznana klimatologinja. "Potrebujemo ustrezno usposobljene ljudi, ki bodo znali upravljati trajnostni razvoj in pri tem upoštevati različne vidike in sestavine razvoja: ekonomskega, okoljskega s prostorskimi in socialnega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja. Nenazadnje s tem pripomoremo tudi k večji blaginji v prihodnosti", je strnil misli predstojnik programa izr. prof. dr. Roberto Biloslavo, profesor na UP FM in prorektor za študijske zadeve na Univerzi na Primorskem.

Podrobnejše informacije o vseh treh študijskih programih si lahko preberete v novi brošuri Magistrski študijski programi 2. stopnje in v brošuri Upravljanje trajnostnega razvoja.

Vsi tisti, ki so pa zaključili magistrske (znanstvene) študijske programe (programi sprejeti pred 11. 6. 2004) pa lahko kandidirajo za vpis v doktorski študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) MANAGEMENT (vpis po merilih za prehode v 3. letnik), ki se bo izvajal kot izredni študij v Kopru.

Prijave na razpis za vpis v prvem prijavnem roku so možne do 13. septembra 2010.

UP Fakulteta za management Koper