O-STA

Rezultati 33. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 33. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 19.12.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 33. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM033170102 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 820 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,436. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,29%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,521 in 99,400 (obrestna mera od 6,19% do 7,76% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 33. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 17.01.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v IZJEMOMA V ČETRTEK, 27.12.2001. Razpisana emisija 34. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM034240102 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo V PETEK, 28.12.2001.