O-STA

Podelitev nagrad najboljšim raziskovalcem na temo

ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V MOJEM OKOLJU

Varčne sijalke povzročajo bistveno močnejše sevanje kakor običajne žarnice

Ljubljana, 18. junij 2010 - Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) so popoldne podelili nagrade osnovnošolcem, ki so izdelali najboljše raziskovalne naloge na temo "Elektromagnetna sevanja v mojem okolju". V raziskovalni nalogi, ki je zasedla prvo mesto, sta mlada raziskovalca proučila nizkofrekvenčna magnetna polja, ki so jim izpostavljeni prebivalci Idrije in njene okolice zaradi transformatorskih postaj. Na podelitvi pa so strokovnjaki z Inštituta za neionizirna sevanja (INIS) tudi preverili, koliko sevajo varčne sijalke. Ugotovili so, da je sevanje pri njih bistveno močnejše kakor pri običajnih žarnicah.

Nekateri gospodinjski aparati povzročajo več sevanja kot transformatorska postaja

Zmagovalca natečaja, ki so ga razpisali Forum EMS, INIS, IVZ in Uprava RS za varstvo pred sevanji in poteka že tretje leto, sta osnovnošolca Jure Primožič in Nejc Pirih z OŠ Idrija, ki sta izdelala raziskovalno nalogo z naslovom "Je transformator vir sevanja v mojem okolju?". Izmerila in primerjala sta magnetno polje v bližini transformatorskih postaj, v okolju stran od postaj ter v bližini različnih gospodinjskih naprav. Ugotovila sta, da so v okolici transformatorskih postaj vrednosti magnetnega polja povišane, a da nekateri gospodinjski aparati v neposredni bližini ustvarjajo večje magnetno polje kot transformatorska postaja na razdalji pet metrov. Drugo nagrado na natečaju si je prislužila raziskovalna ekipa z OŠ Vižmarje Brod.

Varčna sijalka seva bolj kakor običajna žarnica - vendar razloga za skrb ni

Na podelitvi nagrad so strokovnjaki z INIS preverili tudi sevanje varčnih sijalk. Te so sicer energijsko varčnejše in imajo daljšo življenjsko dobo kakor običajne žarnice, vendar so tudi vir večjega elektromagnetnega sevanja. Za svoje delovanje namreč potrebujejo elektronski balast, ki regulira tok skozi sijalko. Običajno delujejo v preklopnem načinu, to pomeni, da s pomočjo elektronskega stikala večdesettisočkrat v sekundi vključijo in izključijo električni tok. Električno polje, ki ga sevajo varčne sijalke, ima zato višjo frekvenco od omrežne napetosti, in sicer od 10 kHz do nekaj sto kHz. Najvišje vrednosti sevanja so bile izmerjene v neposredni bližini sijalk, s povečevanjem razdalje pa so se manjšale in so bile pri 30 cm že zelo majhne. "Zato ni utemeljenih razlogov, da bi odsvetovali uporabo varčnih sijalk. Vendar bi bilo iz preventivnih razlogov smiselno, da jih ne bi uporabljali v neposredni bližini telesa," je povedal Bor Kos s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Namesto varčne sijalke je tako v namizni svetilki bolj priporočljivo uporabljati halogenske žarnice ali sijalke s svetlečimi diodami.

###

Dodatne informacije:
Urška Kaloper

Služba za odnose z javnostmi IVZ

Tel. št.: 01/2441 479

E-pošta: urska.kaloper@ivz-rs.si