O-STA

Ustavljene aktivnosti preučevanja možnosti strateške povezave trgovske divizije Merkur z Mercatorjem

Na osnovi odločitve bank upnic Skupine Merkur, da podprejo celovitost Merkurja in da se njegovi posamezni deli ne prodajajo, sta se družbi Merfin in Mercator dogovorili, da z včerajšnjim dnem ustavita vse aktivnosti v povezavi s strateškim povezovanjem Mercatorja s trgovsko divizijo Merkur, ker glede na nova dejstva strateška povezava, kot je bila predvidena v pismu o nameri, ni uresničljiva.

Mercator bo tudi v bodoče odprt za preučitev možnosti drugačnih oblik strateškega povezovanja s trgovskim delom Skupine Merkur v okviru svojih začrtanih strateških usmeritev.

Poslovni sistem Mercator, d.d., Uprava