O-STA

Družbena odgovornost Pošte Slovenije

Pošta Slovenije sponzorira Univerzo v Mariboru

MARIBOR, 5. julij 2010 - Pošta Slovenije spodbuja povezovanje med gospodarsko in akademsko sfero. Po januarski donaciji tokrat Pošta Slovenije nadaljuje s sponzoriranjem Univerze v Mariboru. Generalni direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc in rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman sta danes slovesno podpisala pogodbo o sponzorstvu, s katero Pošta Slovenije Univerzi v Mariboru namenja 18.000 evrov.

Pošta Slovenije je v preteklosti z Univerzo v Mariboru že sodelovala. Od leta 2005 je namreč z več kot 50.000 evri sponzorirala šest fakultet mariborske Univerze in tako potrdila svojo zavezanost družbi znanja.

Univerza v Mariboru je med vodilnimi slovenskimi znanstveno-raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami in v simbiozi družboslovja, ekonomije, humanistike, prava, pedagogike, tehnike, medicine, naravoslovja ter umetnosti ustvarja močno raziskovalno in pedagoško okolje, ki je danes ključno za razvoj poslovnega in širšega okolja. "Prav povezovanje gospodarstva in znanosti je motor sodobnega razvoja, udejanjanje razvojnih načel pa je edino, ki bo omogočilo nastanek resnične družbe znanja. V Pošti Slovenije je akumuliranega veliko znanja, kar je tudi posledica uspešnega sodelovanja z Univerzo v Mariboru, in aktivna podpora znanosti je zaveza, ki daje vsem partnerjem sinergijske učinke. Ker je Pošta Slovenije sodobno visokotehnološko podjetje, je razvoj novih znanj tudi zagotovilo prihodnjega uspešnega poslovanja. Prav najsodobnejše znanje je namreč ključna konkurenčna prednost ob skorajšnji popolni liberalizaciji evropskega trga poštnih storitev," je ob podpisu pogodbe dejal generalni direktor Pošte Slovenije Aleš Hauc.

Pošta Slovenije bo tako največjo raziskovalno in pedagoško ustanovo v regiji sponzorirala z 18.000 evri, k sodelovanju pa je povabila tudi Poštno banko Slovenije, ki bo Univerzi v Mariboru namenila 6.000 evrov. Družbi tako skupaj podpirata projekt Pomoč za razvoj raziskovalnega centra Univerze v Mariboru.

V zadnjem desetletju je Univerza v Mariboru prehodila pomembno razvojno pot, ki jo je utrdila med najboljšimi svetovnimi univerzami. Z razvojem novih fakultet in študijskih programov aktivno zadovoljuje potrebe gospodarstva, z ustanovitvijo Tehnocentra pa se ta splet sodelovanja, ki ga kot enega ključnih instrumentov konkurenčnosti podpira tudi Evropska unija, še krepi. "Univerza v Mariboru zasluženo sodi med največje in najboljše univerze v regiji. Dokaz kontinuiranega razvoja so tudi prvi diplomanti naše medicinske fakultete, hkrati pa nas s posebnim zadovoljstvom navdaja čedalje tesnejše sodelovanje med nami in gospodarstvom. Sponzorstvo Pošte Slovenije in Poštne banke Slovenije pomeni tako priznanje našemu delu in zavezo nadaljnjemu uspešnemu sodelovanju, hkrati pa nam v času krčenja finančnih virov omogoča nekoliko lažje delo, zato se tako Pošti Slovenije kot Poštni banki Slovenije zahvaljujemo za sodelovanje in podporo," je dejal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Ivan Rozman.

Pošta Slovenije sicer kot sponzor in donator sodeluje pri različnih aktivnostih na športnem, izobraževalnem, znanstvenem, kulturnem in umetniškem področju, aktivno pa se vključuje tudi v izvedbe humanitarnih akcij. V skladu s politiko družbene odgovornosti želi Pošta Slovenije prispevati tudi k razvoju lokalnega okolja, v katerem je prisotna.