O-STA

Pošta Slovenije krepi sodelovanje s Pošto Republike Srbske

Mednarodno sodelovanje Pošte Slovenije

MARIBOR, 6. julij 2010 - Pošta Slovenije aktivno sooblikuje mednarodno poštno okolje in je s svojim Sektorjem za mednarodne odnose močno vpeta v sodelovanje s partnerskimi poštnimi operaterji. Kot eden najbolj razvitih poštnih operaterjev v tem delu sveta zato prispeva tudi k razvoju poštnih operaterjev z območja nekdanje skupne države.

V skladu s strateškimi usmeritvami je za Pošto Slovenije pomembno tudi območje nekdanje Jugoslavije, zato so tesni stiki s poštnimi operaterji z omenjenega prostora samoumevni. Po obisku predstavnikov Pošte Slovenije v Republiki Srbski so predstavniki Pošte Republike Srbske danes vrnili obisk in z dvanajstčlansko delegacijo, ki jo je vodila generalna direktorica omenjene pošte, obiskali našo družbo.

Med celodnevnim obiskom so tako obiskali poštni logistični center Pošte Slovenije v Mariboru, kjer so se seznanili z uporabo najnovejše poštne tehnološke opreme, ob tem pa so obiskali tudi eno od naših pošt, kjer so se seznanili zlasti s procesom dela z uporabniki poštnih storitev.

Ker je Pošta Republike Srbske med boljšimi poštnimi operaterji z območja nekdanje Jugoslavije, so bili pogovori med predstavniki obeh poštnih operaterjev osredotočeni tudi na področje elektronske trgovine, trženja, standardov in obračunskih modelov ter tehnoloških procesov, medtem ko je poslovodstvo Pošte Slovenije z generalno direktorico Pošte Republike Srbske Jasminko Krivokuća govorilo o možnostih tesnejšega sodelovanja.

"Pošta Slovenije je uveljavljena in priznana članica mednarodnih poštnih organizacij. Ker smo ena najboljših pošt v regiji, je del našega poslanstva tudi krepitev poštnih standardov v regiji, zato smo tovrstnega sodelovanja, ki koristi tudi nam, veseli," je ob obisku dejal direktor Sektorja za mednarodno odnose Pošte Slovenije Marjan Osvald.