O-STA

Odprtje novih poslovnih prostorov pošte 5294 Dornberk

MARIBOR, 12. julij 2010 - Danes ob 8. uri je pošta 5294 Dornberk pričela poslovati v novih poslovnih prostorih na Ulici Bojana Vodopivca 5.

V novih prostorih, ki obsegajo 85 m2 površine, sta uporabnikom poštnih storitev na voljo dve sodobno opremljeni okenci za sprejem in izročanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih storitev ter 25 poštnih predalov. V prostore pošte bo omogočen neoviran vstop invalidom na vozičku.

Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila nekaj več kot 200 tisoč evrov.

Pošta Dornberk pokriva območje s 525 gospodinjstvi in opravlja vse vrste storitev. V šestkrat tedensko dostavo je vključenih 249 gospodinjstev, medtem ko ima 276 gospodinjstev petkrat tedensko dostavo. Na pošti so 4 zaposleni, od tega dva pismonoša.

Pošta posluje od ponedeljka do petka od 8. do 9.30 ure, od 10. do 17. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure.