O-STA

Enajsta seja nadzornega sveta Pošte Slovenije

Maribor, 14. julij 2010 - Nadzorniki Pošte Slovenije so se včeraj sestali na svoji enajsti seji.

Nadzorni svet je na včerajšnji seji obravnaval informacijo o poslovanju Pošte Slovenije v obdobju januar - maj 2010. Pošta Slovenije v obdobju januar - maj 2010 izkazuje pozitiven poslovni izid pred davkom od dobička v višini 10.158.059 EUR.

Nadzorni svet je v nadaljevanju obravnaval informacijo o poslovanju kapitalsko povezanih družb v letu 2009. Rezultati poslovanja Poštne Banke Slovenije, EPPS-a (Elektronsko pismo Pošte Slovenije) in Športne loterije in iger na srečo, so bili v letu 2009 v okviru sprejetih poslovnih načrtov in boljši kot v preteklem letu.