O-STA

Rezultati 44. avkcije trimesečnih in 14. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 44. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC in 14. AVKCIJE ŠESTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v ponedeljek, 24.12.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 44. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM044280302 je znašala 4.400.000.000 SIT oziroma 440.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.043.400 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 440.000 lotov naročil v skupni vrednosti 4.400.000.000 SIT po enotni ceni 97,910. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 8,54%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 44. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 28.03.2002.

Razpisana emisija 14. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM014270602 je znašala 2.600.000.000 SIT oziroma 260.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 731.510 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 260.000 lotov naročil v skupni vrednosti 2.600.000.000 SIT po enotni ceni 95,773. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 8,78%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 14. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 27.06.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 22.01.2002, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 26.02.2002.