O-STA

Rezultati 34. avkcije enomesečnih zakladnih menic

MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE 34. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki je bila v četrtek, 27.12.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.


Razpisana emisija 34. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM034240102 je znašala 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 897 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 500 lotov naročil v skupni vrednosti 5.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,463. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 7,20%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,600 in 99,267 (obrestna mera od 5,35% do 9,85% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 34. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 24.01.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v IZJEMOMA V ČETRTEK, 03.01.2002. Razpisana emisija 35. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM035310102 znaša 5.000.000.000 SIT oziroma 500 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo V PETEK, 04.01.2002.