O-STA

Odprt je drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe

Koper, 20. avgusta 2010 - Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe poteka od 20. do 28. avgusta 2010. Prijavijo se lahko kandidati, ki niso oddali prve prijave ali s prvo prijavo niso bili nikamor sprejeti. Na Fakulteti za management Koper je še nekaj prostih mest v vseh študijskih programih za vpis v redni in izredni študij v Kopru, Celju in Škofji Loki. Kandidate za vpis opozarjamo naj bodo pozorni na spremembe v prijavnih postopkih v tretjem prijavnem roku.

Danes so bili na spletnih straneh prijavnih služb in fakultet objavljena prosta vpisna mesta v drugem prijavnem roku. Obrazec Druga prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2010/2011 (DZS, 1,71/2), lahko kandidati od danes naprej dobijo v papirnicah ali knjigarnah, dostopen pa je tudi na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb, in ga s priporočeno pošiljko pošljejo najkasneje do 28. avgusta 2010 visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra 2010. Vse informacije kandidati dobijo v Razpisu za vpis v študijskem letu 2010/2011 na spletni strani www.vpis.uni-lj.si.

Na Fakulteti za management Koper so še prosta mesta za vpis v 1. letnik v vseh študijskih programih in središčih za vpis v redni in izredni študij, in sicer:

Študijski programredniizredni
Management - UN
Koper28-
Celje23-
Management - VS
Koper7929
Celje1124
Škofja Loka8924
Mednarodno poslovanje - VS
Koper7029
Celje3924
Škofja Loka-25

Prijava za vpis po merilih za prehode ter vzporedni vpis

Poteka od 1. do 17. septembra 2010. Kandidati za vpis jo pošljejo neposredno na fakulteto.

Tretji prijavni rok - spremembe v prijavnih postopkih

Kandidati naj bodo pozorni na spremembe v prijavnih postopkih glede na lansko leto v zvezi s tretjim prijavnim rokom, v katerem bodo visokošolski zavodi, na katerih ostanejo prosta mesta tudi po izteku drugega roka, lahko vpisovali samo kandidate, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov. Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2010.

Podiplomski študijski programi

Prvi prijavni rok za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za management Koper traja do 13. septembra 2010. Drugi prijavni rok bo razpisan, če bodo ostala še prosta vpisna mesta.