O-STA

Odprtje prenovljenih poslovnih prostorov pošte 5216 Most na Soči

MARIBOR, 23. avgust 2010 - Danes ob 8. uri je pošta 5216 Most na Soči pričela poslovati v prenovljenih poslovnih prostorih v Mostu na Soči 5.

V prenovljenih prostorih, ki obsegajo 88 m2 površine, sta uporabnikom poštnih storitev na voljo dve sodobno opremljeni okenci za sprejem in izročanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih storitev ter 31 poštnih predalov. V prostore pošte je omogočen neoviran vstop invalidom na vozičku.

Za celotno naložbo je Pošta Slovenije namenila nekaj več kot 100 tisoč evrov.

Pošta Most na Soči pokriva območje s 749 gospodinjstvi in opravlja vse vrste storitev. V šestkrat tedensko dostavo je vključenih 159 gospodinjstev, medtem ko ima 590 gospodinjstev petkrat tedensko dostavo. Na pošti je 5 zaposlenih, od tega trije pismonoši.

Pošta posluje od ponedeljka do petka od 8. do 9.30 ure, od 10. do 17. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure.

DODATNE INFORMACIJE:

Franc Gorup

direktor PE Nova Gorica

telefon: (05) 332 5601, telefaks: (05) 332 5611