O-STA

Rezultati raziskave REUS 2010

1. septembra 2010 ob 11.00 bo v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimičevi 13 v Ljubljani, javna predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010.

Raziskava REUS 2010 povezuje štiri vsebinska področja. Uvodnemu delu Ravnanje z energijo sledilo tri ključna področja, ki jih je možno naročiti posamično:

• Stanje stavb, ogrevanje in hlajenje

• Električna energija

• Prevoz

Kazalniki energetske učinkovitosti

Novost in dodana vrednost k raziskavi REUS 2010 so kazalniki, ki na kratko povzemajo letošnje rezultate. Kazalniki energetske učinkovitosti REUS 2010, ki bodo predstavljeni na predstavitvi, vam bodo odgovorili na naslednja vprašanja o energetski učinkovitosti v slovenskih gospodinjstvih:

• Kakšna je kakovost izolacije

• Razmerje fosilnih virov in obnovljivih virov energije pri ogrevanju?

• Kako prezračujemo in pri tem reguliramo temperaturo?

• Kako uporabljamo klimatske naprave?

• Kako trošimo električno energijo?

• Delež varčnih sijalk v gospodinjstvih?

• Ali ravnamo učinkovito z gospodinjskimi aparati?

• V kakšni meri smo učinkoviti z drugimi hišnimi aparati?

• Ali smo učinkoviti pri prevozu?

•  Zakaj ne uporabljamo alternativnih načinov prevoza v večji meri?

Segmentacija gospodinjstev

Predstavljena bo tudi razvrstitev slovenskih gospodinjstev v 5 segmentov glede na ravnanje z energijo in odnos do okolja.

Strokovna interpretacija rezultatov brezplačno za člane mreže Sinergija

Člani mreže Sinergija, ki imajo urejene članske obveznosti ali pa s svojimi storitvami kompenzirajo letno clanarino prejmejo strokovno interpretacijo raziskave REUS 2010, ki je zasnovana na kazalnikih in analizi rezultatov. Strokovno interpretacijo smo pripravili v sodelovanju s Centrom za energetsko ucinkovitost pri IJS.

Pri raziskavi REUS 2010 je sodelovalo 8 podjetij

• Informa Echo (pobudnik, nosilec in investitor)

• Arhea

• Center za energetsko ucinkovitost IJS

• Eco Consulting

• Gradbeni inštitut ZRMK

•  I-Vites

• SURS

• Valicon

Poročilo 1. dela akcije Modra stopinja

Poročilo 1. dela akcije Modra stopinja se nahaja na spodnji povezavi.

http://www.pozitivnaenergija.si/

Rajko Dolinšek

rajko.dolinsek@informa-echo.si

tel. 01 583 93 23