O-STA

Nove oblike pismenosti na Besedni postaji

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF) in Bralno društvo Slovenije na mednarodni dan pismenosti, 8. septembra 2010, ob 17. uri (v Modri sobi Filozofske fakultete, 5. nadstropje) organizirata pogovor o novih oblikah branja.

Ali bodo razlike v bralnih zmožnostih ustvarile nov medgeneracijski prepad med mladimi, "digitalnimi domorodci", in starejšimi, ki so zgolj "digitalni priseljenci"?

O potrebi po poznavanju novih oblik branja bodo spregovorile dr. Meta Grosman, dr. Veronika Rot Gabrovec in mag. Savina Zwitter.

Beseda bo tekla o branju "tradicionalnih" linearno oblikovanih besedil in o spremembah branja, ki jih prinašajo besedila, kot jih omogoča tehnološki razvoj zadnjih desetletij z enostavnim sestavljanjem različnih kodov sporočanja. Sodelujoči bodo odprli vprašanja o razmerjih med tradicionalnim pojmovanjem branja in potrebah po uvajanju novih oblik branja za sodobno besedilno ponudbo in današnjega bralca, med drugim:

  • Ali za branje elektronskih besedil potrebujemo dodatna znanja, ki bi jih lahko opisali kot sestavine večrazsežne pismenosti?
  • Kakšne bralne strategije so potrebne za različne oblike branja in kako bi jih bilo potrebno poučevati?

V tem času bo v avli FF in njeni knjigarni gostovala tudi razstava fotografij Knjiga v kadru, ki jo prireja Center za mlade Domžale.

Besedne postaje v Knjigarni FF sofinancira Javna Agencija za knjigo RS.