O-STA

Kako Slovenci ravnamo z energijo

Terenska Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010, je omogočila podroben vpogled v ravnanje z energijo v slovenskih gospodinjstvih. Glede na osveščenost smo Slovenci na dobri poti vendar bo potrebnih še precej prizadevanj, da bomo zares postali energetsko učinkoviti.

Učinkovita raba energije je vse bolj aktualna tema, še posebej zanimiva pred začetkom nove kurilne sezone. Izdatek za energijo, ki vključuje ogrevanje, gorivo za osebni prevoz in elektriko, predstavlja gospodinjstvu pomemben delež rednih mesečnih stroškov. Ker pa proizvodnja energije, pridobljene iz fosilnih goriv in naraščajoča poraba negativno vplivata na okolje, lahko učinkovito ravnanje z energijo obravnavamo kot družbeno odgovorno ravnanje.

Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil - naprav, aparatov, prevoznih sredstev, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z rabo energije v gospodinjstvih.

V letošnjem, drugem valu raziskave REUS, katere pobudnik, nosilec in investitor je agencija Informa Echo, je sodelovalo 8 podjetij in inštitucij. Poleg rezultatov so pripravili tudi kazalnike učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, ki so vzpostavljeni z namenom spremljanja trendov na posameznih področjih. V kazalnike so vključeni tisti dejavniki, ki močno vplivajo na porabo energije v gospodinjstvih.

Raziskava REUS 2010 je odgovorila na ključna vprašanja o tem kako Slovenci ravnamo z energijo. Navajamo nekaj ključnih odgovorov:

Kako energijsko učinkovite so enodružinske in večstanovanjske stavbe?

 • V Sloveniji prevladujejo energijsko neučinkovite stavbe.

Ali smo pri ogrevanju stanovanja učinkoviti?

 • Ogrevamo se predvsem s kurilnim oljem in drvmi. Pri centralnem načinu ogrevanju prevladujejo manj učinkoviti kotli.

Ali smo pri hlajenju stanovanja učinkoviti?

 • Klimatska naprava je zelo velik porabnik električne energije, česar se mnogi ne zavedajo.

Ali smo učinkoviti pri razsvetljavi?

 • V Slovenskih gospodinjstvih že prevladujejo sijalke nad navadnimi žarnicami. Dobra petina ponavadi ne ugasne luči, ko zapusti prostor.

V kolikšni meri smo učinkoviti pri rabi gospodinjskih aparatov?

 • Približno četrtina gospodinjstev ne ravna učinkovito z gospodinjskimi aparati. Majhen odstotek je energijsko učinkovitih štedilnikov. Energijsko učinkovitih hladilnikov pa je skoraj 2/3.

V kolikšni meri smo učinkoviti pri rabi avdio-vizualnih aparatov in računalnikov?

 • Ob računalnikih in televizorjih presedimo v povprečju skoraj 9 ur. 13 % gospodinjstev ne ugaša računalnika ali televizije, ko ju ne potrebuje.

Ali smo učinkoviti pri prevozu?

 • Avtomobil je najpogostejša izbira prevoza kljub temu, da je Energijsko najbolj potraten. Le 12 % bi kupilo električni avto, pripravljenosti za vgradnjo avtoplinskega sistema pa skoraj ni.

Segmentacija gospodinjstev

Raziskava REUS 2010 je pokazala dokaj velik razkorak med tem kaj Slovenci mislimo in kako dejansko ravnamo z energijo. Določeno stopnjo osveščenosti je pokazalo 83% anketiranih. Na podlagi trditev, ki se nanašajo na vsakdanje vedenje pri rabi energije in odnosa do okolja ter na podlagi dejanskega učinkovitega ravnanja pa se je v razred osveščenih uvrstilo le 28% gospodinjstev med anketiranimi.

Na podlagi trditev in rezultatov dejanskega ravnanja z energijo je narejena segmentacija gospodinjstev v Sloveniji. Gospodinjstva so razvrščena v 5 skupin: neosveščeni, pasivni, skeptiki, realisti in entuziasti.

Neosveščenih gospodinjstev je 17 %. Ta skupina z energijo ne ravna učinkovito in ne deluje ekološko. Prav tako ne mislijo, da bi lahko kaj prispevali k varčevanju z energijo. Nadpovprečno so zastopana gospodinjstva z dohodkom med 2.071 in 2.760 EUR. Največ jih je v Osrednji Sloveniji.

Pasivnih je 26 %.

V tej skupini prevladujejo tri in štiri članska gospodinjstva, ki imajo dohodek med 1.381 in 2.070 EUR, ter nad 2.761 EUR. Največ jih je v Podravski, Savinjski in Goriški regiji.

Skeptikov je 29 %. Največji procent anketiranih v tej skupini kaže na to, da je skepsa močno prisotna slovenska značilnost, ki se verjetno ne odraža samo pri rabi energije. Zmanjšanju rabe energije sicer dajejo velik pomen vendar pa menijo, da sami ne morejo veliko prispevati k učinkoviti rabi energije in da je lahko biti ekološki, če imaš denar. Značilen za to skupino je dohodek nižji od 690 EUR. Največ jih je iz Spodnje posavske regije in Jugovzhodne Slovenije.

Realistov je 9 %. Delujejo po svojih najboljših močeh in obenem menijo, da so teme energetske varčnosti in okolja velikokrat v funkciji marketinških orodij ter da se jih pretirano poudarja zaradi drugih ciljev. Največ jih je med eno in dvočlanskimi ter pet ali veččlanskimi gospodinjstvi, živijo pa v naseljih nad 10.000 prebivalci. Glede na regijo nadpovprečno izstopajo Koroška, Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko-kraška in Obalno-kraška regija.

Entuziastov je 19 %. Za njih je značilna skrb za okolje in so tudi dejavni na tem področju. Menijo, da to ni le modni trend in marketinški trik. Njihov dohodek je med 691 in 1.380 EUR. V to skupino sodijo predvsem eno in dvočlanska gospodinjstva iz Pomurske, Podravske, Zasavske in Obalno-kraške regije.

Energetska učinkovitosti - da ali ne? To ni več vprašanje. Aktualna vprašanja so: Kaj lahko še naredim, da prihranim denar in energijo? Kdaj je pravi čas? Koliko je potrebno vložiti in v kolikšnem času se mi bo investicija povrnila?

Uporabne nasvete za učinkovito ravnanje z energijo najdete na portalu www.pozitivnaenergija.si

Pri raziskavi REUS 2010 so sodelovali:

 • Informa Echo (pobudnik, nosilec in investitor)
 • Arhea
 • Center za energetsko učinkovitost IJS
 • Eco Consulting
 • Gradbeni inštitut ZRMK
 • I-Vites
 • SURS
 • Valicon

Rajko Dolinšek, Informa Echo

Rajko.dolinsek@informa-echo.si

01 583 93 23, 031 688 423

www.pozitivnaenergija.si