O-STA

Izplačilo plač članov poslovodstva Pošte Slovenije na podlagi t. i. Lahovnikovega zakona

Skupna izjava predsednika NSPS in generalnega direktorja Pošte Slovenije

MARIBOR, 3. september 2010 - Poslovodstvo in nadzorni svet Pošte Slovenije sta pri izračunu višine plače članov poslovodstva Pošte Slovenije upoštevala določila tako imenovanega Lahovnikovega zakona in uredbe vlade RS.

Pošta Slovenije in nadzorni svet sta prepričana, da je izračun v skladu z zakonom in vladno uredbo, za kar ima nadzorni svet tudi ustrezna pravna tolmačenja. V primeru, da se bo izkazalo, da temu ni tako, pa bo Pošta Slovenije izračun popravila in bo poslovodstvo preveč izplačane plače vrnilo. Prav tako sta Pošta Slovenije in nadzorni svet prepričana, da Pošta Slovenije ni edino podjetje v državni lasti, ki je interpretiralo določbe omenjenega zakona in uredbe vlade RS na takšen način. Vsekakor pa ne moremo govoriti o nezakonitostih pri izplačilu plač članom poslovodstva Pošte Slovenije, saj o nezakonitostih presoja sodišče in druge ustrezne institucije. Nadzorni svet je ministrstvu za gospodarstvo pravočasno predložil pogodbe poslovodstva, zato je presenečen, da do sedaj ne nadzorni svet ne Pošta Slovenije nista dobila nobenih povratnih informacij o kakršnihkoli nepravilnostih.

Sicer pa so plače poslovodstva Pošte Slovenije med najnižjimi v podjetjih v državni lasti, kjub dejstvu, da podjetje zaposluje skoraj 6700 ljudi in je kljub recesiji v lanskem letu ustvarilo skoraj 234 milijonov EUR prihodkov in več kot 18,8 milijona EUR čistega dobička, prav tako pa so tudi letošnji rezultati v skladu s poslovnim načrtom.