O-STA

Plača generalnega direktorja Pošte Slovenije zakonita

Nadzorni svet PS obravnaval izplačilo plač poslovodstva družbe

MARIBOR, 7. september 2010 - Nadzorni svet Pošte Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval pravni mnenji o zakonitosti obstoječega načina izplačila plač poslovodstva družbe.

Strokovnjaki gospodarskega prava dr. Marijan Kocbek, dr. Saša Prelič, dr. Borut Bratina in dr. Dušan Jovanovič so pripravili ločeni pravni mnenji, v katerih eksplicitno potrjujejo, da Pošta Slovenije pri določitvi plač poslovodstvu družbe ni ravnala nezakonito.

Pošta Slovenije bo Ministrstvu za gospodarstvo RS ponovno poslala pojasnilo o načinu izračuna plače generalnega direktorja. Pošta Slovenije je prepričana, da pri tem ni prišlo do nezakonitosti.

DODATNE INFORMACIJE:

Jasmina Roškar telefon: 02 449 2185 e-pošta: jasmina.roskar@posta.si

Megi Jarc telefon: 02 449 2119 e-pošta: megi.jarc@posta.si

Zoran Ličen telefon: 02 449 2121 e-pošta: zoran.licen@posta.si