O-STA

Inkubirana podjetja v UIP uspešna na razpisu za nepovratna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada

Štiri mlada podjetja inkubirana v Univerzitetnem razvojnem centru in inkubatorju Primorske (UIP) so s pomočjo inkubatorja kandidirala na razpisih Slovenskega podjetniškega sklada in tako prejela nepovratna sredstva za zagon podjetja in za nadaljnji razvoja produktov. Med njimi so bili uspešni tudi finalisti lanskega natečaja za najboljši poslovni načrt Podjetna Primorska.

Slovenski podjetniški sklad v podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državno pomoč za razvojne investicije v mikro, malih in srednjih podjetjih v Sloveniji v obliki ugodnih obrestnih mer bančnih kreditov, garancij za zavarovanje bančnih kreditov ter nepovratnih sredstev za zagon podjetij in za nakup tehnološke opreme.

V mesecu februarju je Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) objavil razpis za nepovratna sredstva - produkt P2, ki jih lahko prejmejo samo podjetja inkubirana v inkubatorjih in tehnoloških parkih. Razpisana nepovratna sredstva v skupni vrednosti 3,5 mio EUR so namenjena mladim podjetjem za sofinanciranje zagona inovativnih podjetij v subjektih podpornega okolja (inkubatorji, tehnološki parki). Namen javnega razpisa je prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov/skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij. S tem želi Sklad podpirati podjetja, ki so v najbolj občutljivi fazi razvoja, ko je njihov razvojni potencial sicer velik, vendar brez finančnih sredstev tudi hitro izgubljen.

S pomočjo UIP je na Slovenski podjetniški sklad prispelo 5 popolnih vlog, od katerih so nepovratna sredstva v višini 30.000 EUR na podjetje, prejela 4 inkubirana podjetja: Olium kozmetika d.o.o., M2G.SI, Gregor Mahnič s.p., Termoplasti, Vojko Andrejašič s.p. in Genelitik - Marko Kotrle s.p.. Slednje je nepovratna sredstva prejelo že drugič, preteklo leto za zagon podjetja, letos pa za nadaljnji razvoj produkta. Tudi ostala podjetja, ki so letos bila uspešna na razpisu bodo lahko v naslednjih dveh letih kandidirala na razpisih za nepovratna sredstva za nadaljnji razvoj produktov.

V UIP smo veseli, da so med prejemniki nepovratnih sredstev tudi finalisti pretekle Podjetne Primorske (M2G.SI, Termoplasti) , saj to potrjuje pravilne odločitve strokovne komisije Podjetne Primorske. To pa je še en dokaz, da UIP deluje v pravi smeri in da s svojimi aktivnostmi pomagamo pri prenosu podjetniških idej v življenje ter spodbujamo k inovativnosti in nastajanju novih inovativno naravnanih podjetij.

Tudi v letošnjem letu bomo spodbujali potencialne podjetnike k prijavi svojih perspektivnih idej na natečaj Podjetna Primorska 2010/11, s katerim širimo podjetniško kulturo in spodbujamo mlade k inovativnosti. K nam lahko pridejo po pomoč vsi posamezniki ali skupine, ki imajo inovativno poslovno idejo in so pripravljeni prevzeti vse izzive podjetništva. V UIP jim pri tem pomagamo z infrastrukturo, svetovanjem ter mreženjem z vlagatelji in drugimi finančnimi viri. Eden od takih mrežnih dogodkov je zagotovo Večer z uspešnim podjetnikom, kjer si mladi podjetniki ustvarjajo povezave z izkušenimi in uspešnimi podjetniki.

V UIP si tako prizadevamo čimveč poslovnih idej razviti v tržno uspešne projekte in ustvariti nova inovativna podjetja s potencialom rasti pri razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, pri tem pa v celoten proces vključiti tudi institucije znanja in tako pospešiti pretok znanja iz univerze v gospodarstvo.

Dodatne informacije:

UIP d.o.o., Ferrarska 8, 6000 Koper

www.uip.si, info@uip.si

Tel. 05/611 79 50

Kontaktni osebi:

Petra Dežjot, 05/611 79 52

Matjaž Primc, 05/611 79 50