O-STA

Kolo = En avto manj

Maribor, 15. september 2010 - Informacijske točke Evropske komisije Europe Direct in Focus društvo za sonaraven razvoj v Evropskem tednu mobilnosti skupaj spodbujajo kolesarjenje s simpatičnimi samolepilnimi odsevniki z napisom En avto manj ter tako izpostavljajo kolo kot najbolj optimalno prevozno sredstvo, predvsem v mestih.

Kolo je optimalno prevozno sredstvo za premagovanje kratkih in daljših razdalj. Ne povzroča emisij in zavzema malo prostora. Kolo je velikokrat tudi edino prevozno sredstvo za tiste, ki ne posedujejo avtomobila. Dejstvo pa je, da v več kot 50 % primerih osebni avtomobil uporabljamo za poti, ki so krajše od 5 km. Če bi takšno razdaljo prekolesarili, bi to pomenilo:

- Nižje stroške, saj ob tem, da nas prevoz s kolesom stane manj, povzročamo manj zastojev in z njimi povezanih ekonomskih stroškov ter posredno vplivamo tudi na zmanjšanje stroškov za zdravstvo.

- Zmanjšanje mobilne diskriminacije in s tem socialne izključenosti, saj kolo omogoča večjo neodvisnost, je dostopno mladim in starim, bogatim ali revnim, z omogočanjem mobilnosti tudi tistim, ki ne vozijo avtomobila.

- Uspešno varovanje okolja, saj kolo povzroča manj emisij in hrupa, nižjo porabo ne-obnovljivih naravnih virov in boljšo izrabo prostora.

- Izboljšanje počutja, saj uporaba kolesa predstavlja redno, spontano rekreacijo, ki lahko pripomore k boljšemu zdravstvenemu stanju.

Informacijska točka Europe Direct Maribor se z informacijsko stojnico pridružuje programu Mestne občine Maribor ob Evropskem tednu mobilnosti, kjer bo nudila informacije in brezplačne publikacije o podnebnih spremembah, okolju in prometu, osveščala o informativni kampanji Evropske komisije "Pravice potnikov na dlani", nudila odsevne nalepke za kolo "en avto manj" ter izvajala nagradni kviz v katerem bo podelila 3 mestna kolesa.

K manjši rabi avtomobilov poziva tudi evropski komisar za okolje, Janez Potočnik. "Vse preveč Evropejcev se na daljša in krajša potovanja, kar je še posebej zaskrbljujoče, odpravlja s svojimi avtomobili. To je razlog za skrb iz več razlogov - več voženj pomeni več prometnih nesreč in večjo onesnaženost zraka. Večja raba avtomobila pomeni tudi manj gibanja, kar povečuje delež pretežkih in predebelih ljudi po vsej Evropi. Prav zato letošnji Evropski teden mobilnosti z osrednjo temo "Potuj pametneje, živi bolje" poziva lokalne oblasti, naj bolj upoštevajo vpliv prometne politike na urbano okolje in kvaliteto življenja v njem ter ljudem pomagajo izbrati pametnejše in bolj zdrave oblike mobilnosti."

"Kolesarjenje očitno nosi ogromen potencial, ki pa se v Sloveniji ne spodbuja v dovolj veliki meri oz. se celo zatira," meni Marjetka Benčina iz Focus društva. "Kolesarska infrastruktura je v slabem stanju, kar zmanjšuje varnost kolesarjev. Kolesarji dobijo za prekrške visoke kazni, s čemer ni nič narobe, saj moramo vsi spoštovati pravila in zakone, vendar so zaradi neprimerne infrastrukture kolesarji največkrat prisiljeni, da naredijo prekršek. Občine zato pozivamo, da v prvi vrsti zagotovijo temelje za varno kolesarjenje, torej urejeno infrastrukturo," je še dodala Benčinova.

Zakolesarimo skupaj v jesen!

KONTAKT:

Miran Vrbanić, Europe Direct Maribor, miran.vrbanic@zavodpip.si, 02 234 21 29

Marjetka Benčina, Focus društvo za sonaraven razvoj, marjeta@focus.si, 031 398 803